Formuláře

Pro studenty

Přihlášky
Žádosti

 • Žádost o souhlas s využitím utajovaných skutečností v bakalářské/diplomové práci (docxpdf)
 • Žádost o stipendium za vynikající výsledky (docxpdf)
 • Žádost o přerušení studia v doktorském studiu (docxpdf)
 • Žádost o proplacení výuky za zimní/letní semestr v akademickém roce (docx, pdf)
Studijní plány a nabídky kurzů doktorských studijních programů

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu APLIKOVANÁ FYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOFYZIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOCHEMIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ A EKOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu BOTANIKA

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ENTOMOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu HYDROBIOLOGIE

Individualni studijni plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu INTEGRATIVNÍ BIOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu PARAZITOLOGIE

Individuální studijní plán (docx, pdf), povinné a výběrové kurzy (pdf) studenta v doktorském studijním programu ZOOLOGIE

 • Výroční zpráva o průběhu doktorského studia (formulář rozešle studentům studijní oddělení nebo jej zašle na vyžádání; návod pro pokročilé studenty, návod pro první vyplnění)

 • Výstupní formulář (docxpdf)

 • Zápisový list (docxpdf)

 • Vzor žádosti (pdf)

 • Zahraniční mobility studentů (xlsx) - vyplněný formulář pošlete paní Okosy před odjezdem na stáž!

 • Zadávací protokol bakalářské/diplomové práce (docx, pdf)

Pro zaměstnance

Cestovní příkazy
Dohody (OON)
 • Dohoda o provedení práce pro občany ČR (docx, pdf)
 • Dohoda o pracovní činnosti pro občany ČR (docx, pdf)
 • Dohoda o provedení práce pro cizince (docx, pdf)
 • Dohoda o pracovní činnosti pro cizince (docx, pdf)
 • Agreement to Perform Work (docx; pdf)
 • Agreement to Perform a Job (docx, pdf)
 • Čestné prohlášení k DPP pro cizince (docx, pdf)
 • Pracovní výkaz (docpdf)
 • Dotazník k DPP/DPČ CZ (doc, pdf)
 • Dotazník k DPP/DPČ AJ (doc, pdf)
Stipendia
 • Rozhodnutí o přiznání mimořádného stipendia (docpdf)
 • Rozhodnutí o přiznání prémiového stipendia (docpdf)
 • Rozhodnutí o přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí(docpdf)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0