Katedra parazitologie

Semináře katedry

Harmonogram seminářů

Semináře katedry se konají vždy od 13:15 hod. (do 14:45) v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2023 (zimní semestr):
- stupeň studia a školitele přednášejících studentů naleznete v záložce Lidé a kontakty - Studenti.

Datum

Přednášející

Téma

12.10.

Tereza Křečková

 

 

 

Anna Šejnohová

The effect of Bumped Kinase Inhibitors on Babesia calcium-dependent kinases. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

The intestinal protist Blastocystis sp. in non-human primates and their caretakers in Czech zoos. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

26.10.

Eliška Falářová

 

 

Tereza Žirovnická

Vliv různých metod izolace na přítomnost korony u extracelulárních vezikul. [Bc. student; in Czech]

 

Značení Babesia divergens kalcium-dependentní proteinkinázy 5 (BdCDPK5) metodou knock-in[Bc. student; in Czech]

2.11.

Marie Křesťanová

 

Hana Vargová

Motilita sporozoitů kryptosporidií.  [Bc. student; in Czech]

 

Diversity of Trypanosoma cruzi lines in natural vectors of the genus Triatoma in the southern USA. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

9.11.

Martina Zychová

 

 

Zuzana Císařová

 

 

 

Jana Baboučková

Hantaviry u hlodavců na území vojenského výcvikového prostoru. [Bc. student; in Czech]

 

Tvorba monoklonálních protilátek proti rekombinantnímu proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens[Bc. student; in Czech]

 

Activity and survival of cercariae of selected fluke species (Digenea, Trematoda). [Mgr. student; in Czech, slides in English]

23.11.

Anna Juranová

 

 

 

Ana Maria Filipe

Hantaviruses in rodents in urban areas and in food industry, and their potential risk to humans. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

Dynamic expression profiling of Babesia divergens calcium-dependent protein kinases over their intra-erythrocytic and intra-tick stages. [Ph.D. student; in English]

30.11.

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
(Veterinární univerzita Brno)

Klíšťata a klíšťové nákazy v pohybu.
[host našeho semináře; in Czech]

7.12.

Tanisha Moons

 

 

Jan Kamiš

Plasticity of Rhodnius symbioses. [Ph.D. student; in English]

 

Ecoepidemiology of recognised and potential zoonotic pathogens of human. [Ph.D. student; in English]

14.12.

Šárka Kreslová

 

 

Lenka Kotěborská

 

 

Damián Dedecius

Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic z prvních mezihostitelských plžů. [Bc. student; in Czech]

 

Genetická struktura hybridní zóny vší Polyplax serrata. [Bc. student; in Czech]

 

Diversity and distribution of bacteria in ectoparasites and environment as a source of symbiotic relationships. [Mgr. student; in Czech, slides in English]


...

 ...


...

 

 

Požadavky na semináře

Na našem katedrovém semináři prezentují: ti studenti (jakýchkoliv oborů Bc., Mgr. nebo Ph.D.), kteří plánují na naší katedře obhajovat svoji závěrečnou práci.
Příklady:
- student oboru Parazitologie plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru, který si naší katedře svoji práci pouze vypracovává (např. v naší laboratoři nebo pod školitelem z naší katedry), ale obhajovat ji bude na jiné katedře → nezapisuje si seminář naší katedry, ale zapisuje si seminář té katedry, na které bude obhajovat.

Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně: minimálně 2× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně: minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi: minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48 (studenti bakalářského a magisterského stupně), jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 15.3. 2021, a Opatřením děkana č. D62 (doktorandi).

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací Janě Kvičerové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

Předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie; garant J. Kvičerová) běží dohromady s předmětem KPA/805 (Doktorandský seminář; garant E. Nováková).

! Důležité upozornění pro doktorandy: předmět KPA/805 si zapisujte POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH BUDETE PREZENTOVAT. !

ZÁPOČET za předmět KPA/181 uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům za předmět KPA/805 Eva Nováková.
ZÁPOČET za předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie) je udělován na základě docházky. Povolena je jedna absence.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0