Katedra parazitologie

Semináře katedry

Harmonogram seminářů

Semináře katedry se konají vždy od 13:15 hod. (do 14:45) v posluchárně C2 budovy C PřF JU.

Přehled seminářů v roce 2022 (zimní semestr):
- stupeň studia a školitele přednášejících studentů naleznete v záložce Lidé a kontakty - Studenti.

Datum

Přednášející

Téma

6.10.

Ana Maria Filipe Osório de Barros de Almeida

Functional analysis of Babesia calcium-dependent protein kinases. [Ph.D. student; in English]
20.10.

Anna Šejnohová 

Hynek Mazanec

The intestinal protist Blastocystis sp. in non-human primates and their caretakers in Czech zoos. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

Out of host, out of time: secretion dynamics of extracellular vesicles in tapeworms. [Ph.D. student; in English]

27.10. prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
(VETUNI, Brno)
Trichinella infections in wild animals in the Czech Republic.
[in Czech, slides in English]
3.11. Zážitky, vzpomínky a fotky z cest

Oleg Ditrich, Ivan Fiala & studenti: Terénní kurz mořské parazitologie v Norsku. [in Czech]

Jana Říhová & Jana Martinů: ICPOW konference v Kruger National Park, JAR. [in Czech, slides in English]

10.11.

Kateřina Vránková

 

 

 

Dr. Francesco B. Costa
(State University of Maranhão, Maranhão, Brazílie)

Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus. [Bc. student; in Czech]

 

Research on ticks and tick-borne diseases in Brazil.
[in English]

24.11.

Kateřina Hniličková

 

 

 

Damián Dedecius

Produkce rekombinantního CSL proteinu ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa). [Bc. student; in Czech]


Struktura mikrobiomů odlišných genetických liní vší Polyplax serrata. [Bc. student; in Czech]

1.12. Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D.
(VETUNI, Brno)
Diseases of amphibians and the shift in conservation paradigms.
[in English]

8.12.

Karolína Koláčná


Veronika Žánová

 

 

 

Tanisha Moons

Biodiversity and life cycles of microsporidia from the aquatic environment. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

Monitoring of the myxozoan diversity in the Malše river by environmental DNA analysis. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

A complex story of Triatominae microbiomes. [Ph.D. student; in English]

15.12.

Varvara Fedorchenko

 

 

Jakub Žahourek

 

Vendula Branišová

Přehled výzkumů motolic mořských živočichů ve vysoké Arktidě. [Bc. student; in Czech]

 

Gastrointestinal parasites of captive reptiles. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

Characterization of the mitochondrial genome of selected myxozoans. [Mgr. student; in Czech, slides in English]

 

Požadavky na semináře

Na našem katedrovém semináři prezentují: ti studenti (jakýchkoliv oborů Bc., Mgr. nebo Ph.D.), kteří plánují na naší katedře obhajovat svoji závěrečnou práci.
Příklady:
- student oboru Parazitologie plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru plánující obhajovat práci na Katedře parazitologie → zapisuje si seminář naší katedry.
- student jiného oboru, který si naší katedře svoji práci pouze vypracovává (např. v naší laboratoři nebo pod školitelem z naší katedry), ale obhajovat ji bude na jiné katedře → nezapisuje si seminář naší katedry, ale zapisuje si seminář té katedry, na které bude obhajovat.

Povinnost prezentovat na katedrovém semináři:

studenti bakalářského stupně: minimálně 2× za studium, v českém jazyce

studenti magisterského stupně: minimálně 1× ročně, v českém jazyce se slajdy v angličtině

doktorandi: minimálně 1× ročně, v anglickém jazyce

Povinnost studentů referovat na katedrovém semináři se řídí Opatřením děkana č. D48 (studenti bakalářského a magisterského stupně), jehož poslední aktualizace nabyla účinnosti dne 15.3. 2021, a Opatřením děkana č. D62 (doktorandi).

Na semináři student prezentuje téma zaměření své kvalifikační práce. V prvním roce studia se předpokládá, že student ještě nemá mnoho vlastních výsledků, tudíž se předpokládá prezentace dosud známých faktů k dané problematice (úvod do problematiky), a prezentace metodiky a cílů práce. Studenti se hlásí na termíny prezentací Janě Kvičerové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Studenti, kteří v daném semestru plánují obhajovat, by se měli přihlásit k prezentaci s dostatečným předstihem před odevzdáním závěrečné práce, aby stihli zapracovat případné kritické poznámky a připomínky.

Předmět KPA/181 (Seminář mag. oborů - parazitologie; garant J. Kvičerová) běží dohromady s předmětem KPA/805 (Doktorandský seminář; garant E. Nováková).

! Důležité upozornění pro doktorandy: předmět KPA/805 si zapisujte POUZE V TĚCH SEMESTRECH, VE KTERÝCH BUDETE PREZENTOVAT. !

ZÁPOČET za předmět KPA/181 uděluje studentům bakalářského a magisterského stupně studia Jana Kvičerová, doktorandům za předmět KPA/805 Eva Nováková.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0