Oddělení jazyků

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků. 

Atuálně

24. 11. 2023
V Kalendáři níže přibyla možnost přihlásit se na zkoušku TOEFL ITP dne  8. ledna 2024 ve 13:00. Počet míst je omezen, na zkoušku TOEIC LR Institutional týž den v tomto okamžiku nejsou volná místa.

30. 10. 2023
Mock Exam – bakalářská zkouška z angličtiny nanečisto se uskuteční v pátek dne 1. prosince 2023 od 10:00 v učebně C1.
Pro více informací klikněte na událost v Kalendáři níže a nebo je čtěte na stránce Zkoušky > Popis zkoušek.

27. 10. 20223
Konzultační hodiny Zuzany Kovářové jsou v týdnu od 30. 10 - 3. 11. 2023 zrušeny z důvodu pracovní cesty.

18. 9. 2023
Do Kalendáře níže byla přidána data zkoušek TOEIC with Photo pro akademický rok 2023–24
a na stránce Public Test Centre > Mezinárodní zkoušky > Data zkoušek a registrace byl zveřejněn oficiální kalendář zkoušek TOEIC with Photo 2023–24 na celém světě.

29. 8. 2023
Dne 7. 9. 2023 se konzultační hodiny Mgr. Kláry Pavlínové nekonají. V případě potřeby ji kontaktujte emailem.

Archiv aktualit

English Speaking Club

Využijte možnost si během semestru nezávazně procvičit mluvenou angličtinu!
Bez registrace, poplatků, domácí přípravy, testů a kreditů.
Více informací najdete na stránce Další služby > ESC.

Quote of the month

Your journey is not the same as mine, and my journey is not yours, but if you meet me on a certain path, may we encourage each other.

Přečtěte si k citátu jazykové tipy na stránce Pro studenty

O katedře

Oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích zajišťuje výuku jazyků pro studenty Přírodovědecké fakulty, ale vítáni jsou i studenti z jiných fakult. Základním vyučovaným jazykem je angličtina, nabízíme však také výuku dalších jazyků. 

Východiskem výuky jazyků na PřF JU je chápání angličtiny jako „lingua franca“ globálního světa. Cílem kurzů je zajistit, aby byl absolvent studia schopen se pohybovat a úspěšně pracovat v mezinárodním pracovním prostředí či vědeckém týmu, porozumět čtenému i mluvenému textu, vyjádřit svůj názor, argumentovat, obhájit svou pozici, a to jak v mluveném, tak v písemném projevu.

V bakalářském studiu je výuka angličtiny zaměřena na obecný i akademický jazyk a na využití angličtiny v pracovním prostředí. V magisterském studiu se pak těžiště výuky přesouvá na akademickou angličtinu, akademické psaní, prezentační dovednosti a rozvíjení schopnosti argumentace a kritického myšlení. V doktorském stupni studia se výuka zaměřuje na angličtinu odborného stylu a rozvoj jazykových dovedností specifických pro tyto studenty.

Ve výuce je uplatňován komunikativní přístup a metody výuky jako jsou kooperativní učení, task-based learning či blended learning. Důraz je kladen na rozvíjení samostatnosti a zodpovědnosti studentů a individuální přístup. Studenti jsou vedeni k vnímání širšího kulturního kontextu výuky jazyka a ke komunikaci v mezinárodním prostředí.  Oddělení rovněž spolupracuje s univerzitním centrem pro specifické potřeby studentů.

Oddělení jazyků PřF se hlásí k principům výuky jazyků na vysokých školách, které jsou definovány ve Wulkowském memorandu.

Oddělení jazyků nemá vlastní vědecký program. Naším úkolem je výuka jazyků a poskytování dalších služeb (překlady, tlumočení a korektury textů) podle potřeb Přírodovědecké fakulty. Hlavní náplní práce je výuka angličtiny, ze které studenti všech studijních programů skládají závěrečné zkoušky. Dále poskytujeme kurzy španělštiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny.

Sekretariát

    • Magdalena Kučerová

    • (38777) 6247

    • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vždy je na co se těšit
Kalendář

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0