Oddělení jazyků

Pro studenty

SERR (CEFR)

V popisech kurzů používané zkratky SERR/CEFR označují Společný evropský referenční rámec (anglicky CEFR = Common European Framework of Reference for Languages), jenž popisuje, co by měl student zvládat na jazykových úrovních A1–C2. Jde o dokument Rady Evropy.

Rozřazovací testy

Rychlý rozřazovací test OJZ

Test založený na gramatice a slovní zásobě. Stáhnete si jej, vypracujete, opravíte podle klíče a dle tabulky zjistíte svou přibližnou úroveň. Vyplnění zabere max. 40 minut.

Vyhodnocení testu

Toto vyhodnocení je pouze orientační. Podrobnější a přesnější placement test testující jazykové dovednosti je k dispozici na našich webových stránkách (TOEIC placement test).

Počet správných odpovědí 0–15 16–35 36–55 56–75 76 - 95 96–120
Úroveň dle SERR A0 A1 A2 B1 B2 C1

 TOEIC Online Placement Test

Vzorový TOEIC test testující dovednosti reading a listening. Po jeho vyplnění získáte vyhodnocení, jaká je vaše úroveň ve výše uvedených dovednostech. Jeho vyplnění zabere 2 hodiny. 

LanguageCert Placement Test

Rychlý online rozřazovací test – 25 otázek typu multiple choice. Test je k dispozici na webové stránce LanguageCert zde.

Quote of the month

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.

Jazykové tipy:

Odpovědi na otázky a překlad citátu najdete níže.

 1. „Don’t judge“ je příkladem záporného rozkazu. Jak by se výraz změnil, jestliže byste do něj chtěli zahrnout i sebe samou/samého?
 2. V jakém oboru lidské činnosti se s výrazy harvest, reap, seeds a plant budeme asi setkávat nejčastěji?
 3. Podívejme se nyní na předložku Jaké možnosti jejího použití vás napadají?
  V jakém z nich byla předložka použita v citátu?
 4. Jakým jiným slovesem podobného významu by se dal nahradit výraz judge? Používání této techniky vám může pomoci postupně rozšiřovat vaši slovní zásobu.
 5. Pokuste se vysvětlit anglicky vlastními slovy, co vnímáte, že se jím R. L. Stevenson čtenářům snažil sdělit, anebo vysvětlete, jak citát chápete sami.

Pozn.: Pozitivní, motivační citáty v angličtině na každý den nabízí řada aplikací i skupin na sociálních sítích, například Action for Happiness nebo Brainy Quote.

Odpovědi na otázky výše:

 1. Záporný rozkaz pro 1. osobu množného čísla je možné vyjádřit takto: Let’s not judge…
 2. Všechna slova mají původ v oblasti zemědělství.
 3. Přeložka by se používá v řadě různých významů:
  1. konatel děje: The cake was made by my mother. She was surprised by the news.
  2. metoda nebo nebo způsob, jak něco udělat: He learned Spanish by watching movies.
  3. naznačení způsobu, jak něco dělat: She walked by himself. He sang by heart.
  4. označení množství či rozsahu rozdílu: He won the race by a second.
  5. uvádí čas nebo termín, kdy se má něco udělat (lhůta): They will be here by noon. She works by night and sleeps by day.

   V našem citátu jde o možnost c).
 1. Mezi nejvýstižnější v daném kontextu se dají považovat slovesa assess nebo evaluate, nicméně synonym existuje celá řada.
 2. A possible explanation of the meaning might be, for example, that one should not focus on the immediate results of one's actions, but rather on the long-term consequences and benefits. Another interpretation of this quote could be that one should not be discouraged by the lack of immediate results, but rather be motivated by the potential of future achievements.

Možný překlad citátu:
Nesuďte každý den podle sklizně, ale podle semen, která vypěstujete.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0