Oddělení jazyků

Pro studenty

SERR (CEFR)

V popisech kurzů používané zkratky SERR/CEFR označují Společný evropský referenční rámec (anglicky CEFR = Common European Framework of Reference for Languages), jenž popisuje, co by měl student zvládat na jazykových úrovních A1–C2. Jde o dokument Rady Evropy.

Rozřazovací testy

Rychlý rozřazovací test OJZ

Test založený na gramatice a slovní zásobě. Stáhnete si jej, vypracujete, opravíte podle klíče a dle tabulky zjistíte svou přibližnou úroveň. Vyplnění zabere max. 40 minut.

Vyhodnocení testu

Toto vyhodnocení je pouze orientační. Podrobnější a přesnější placement test testující jazykové dovednosti je k dispozici na našich webových stránkách (TOEIC placement test).

Počet správných odpovědí 0–15 16–35 36–55 56–75 76 - 95 96–120
Úroveň dle SERR A0 A1 A2 B1 B2 C1

 TOEIC Online Placement Test

Vzorový TOEIC test testující dovednosti reading a listening. Po jeho vyplnění získáte vyhodnocení, jaká je vaše úroveň ve výše uvedených dovednostech. Jeho vyplnění zabere 2 hodiny. 

LanguageCert Placement Test

Rychlý online rozřazovací test – 25 otázek typu multiple choice. Test je k dispozici na webové stránce LanguageCert zde.

Quote of the month
Look for something to be thankful for where you least expect it.

Jazykové tipy

Odpovědi na otázky najdete na konci sekce.

 1. Rozdělíme-li si větu na logické části, v nich jsou slova na sebe navázaná, je  nám její význam srozumitelnější. Zkuste to.
 2. Jakými synonymy lze všeobecně, tedy ne nutně v této konkrétní větě, nahradit sloveso look for?
 3. Slovo something nejčastěji uvidíme v kladných větách. Kdy je uvidíme ve větě záporné?
 4. Zkuste část to be thankful for chápat jako vedlejší větu. Kdo nebo co je jejím podmětem? 
 5. Přestože slovo thankful nemusíte znát a aktivně používat, určitě na jeho význam přijdete, rozdělíte-li si je na dvě smysluplné části. Jaký je jeho význam?
 6. K čemu je ve větě celkem nezvykle dvakrát použita předložka for?
 7. Proč je v textu použito slovo where a text za ním je věta vedlejší, tedy nikoli samostatně stojící?
  Malá nápověda: Jak jejich použitím pomáháme čtenáři?
 8. Jaký je základní tvar vystupňovaného slova least? Jaký je jeho druhý stupeň?
 9. Co si má čtenář představit pod zájmenem it na konci věty? 

Pozn.: Pozitivní, motivační citáty v angličtině na každý den nabízí řada aplikací i skupin na sociálních sítích, například Action for Happiness nebo Brainy Quote.

Odpovědi na otázky výše:

 1. Ohledně porozumění je dobré vědět, že jde o radu nebo doporučení. Pochopení významu dobře napomůže rozdělení věty na části související s jednotlivými významovými slovesy: Look for something – to be thankful for – where you least expect it. Možný překlad věty tedy bude Za co být vděčný hledej tam, kde bys to nejméně čekal.
  Paraphrased/Řečeno jinak: It is a good idea to look for good things in unusual places and/or situations.
 2. Look for je frázové sloveso s významem hledat. Slovo „for“ je předložkou, nikoli bezpředmětovou částicí), tedy se očekává spojení na podstatné jméno, zde zastoupené zájmenem. Synonyma: seek, search, await.
 3. Something je neurčité zájmeno s významem „něco“. Nejčastěji se používá v kladných větách nebo před záporem, např. Something didn’t work.
 4. To be thankful for je vedlejší věta (what you can be thankful for) elegantně zkrácená infinitivem. To můžeme snadno udělat v případě, je-li podmět obou vět stejný, což je zde „you“. Jiné příklady: We got up early to be able to park the car easily. Tim was the only one in the room to know how to use the device. Druhé for ve větě se váže na slovo thankful.
 5. Thankful je přídavné jméno, jehož význam lze dobře odvodit z jeho částí: díků plný, tedy vděčný. Pro připojení předmětu se často pojí s předložkou for.
 6. První for je součást frázového slovesa (viz výše). Druhé for ve větě se váže ke slovu thankful a do češtiny se často překládá jako „za“.
 7. Where bývá používáno jako tázací zájmeno na začátku otázek (Kde?, Kam?), avšak zde je to vztažné zájmeno s velmi podobným významem, které spojuje větu hlavní s vedlejší. Text je tak propojenější a čtivější, než kdybychom napsali dvě samostatné věty.
 8. Least je třetí stupeň příslovce little, které je zvoleno namísto fewest, protože jde o abstraktní, nepočitatelný význam s ním spojeného podstatného jména. Jelikož se jedná o superlativ příslovce, na rozdíl od superlativu přídavných jmen před ním nestojí člen the. Druhý stupeň je less.
 9. Zájmeno it na konci věty se váže k místu či situaci, kde máme hledat, za co cítit vděčnost.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1

0