Informace pro nové studenty

Studenti prvního ročníku bakalářských programů

Základní informace o výuce cizích jazyků

Všechny jazykové kurzy na fakultě jsou volitelné a zdarma.

Povinné jsou pouze následující zkoušky z anglického jazyka:

  • Postupová zkouška (letní semestr prvního ročníku, úroveň A2 dle CEFR)
  • Závěrečná bakalářská zkouška (kdykoliv v průběhu studia, úroveň B2 dle CEFR)

Více informací o zkouškách, včetně uznávání mezinárodních certifikátů a maturitních zkoušek najdete na stránce o zkouškách.

Výběr kurzů

V rámci bakalářského programu doporučujeme kombinovat kurzy s českým učitelem (zaměřené na gramatiku, slovní zásobu, poslech a čtení) a kurzy s rodilým mluvčím (zaměřené na rozvoj dovedností mluvení, poslechu, čtení a psaní a na práci s výukovými texty, tedy kurzy s označením „NS“).
Pro výběr kurzu odpovídajícího vaší jazykové úrovni, použijte rozřazovací test.

Kromě základních kurzů anglického jazyka nabízíme i kurzy doplňkové a rozšiřující a také kurzy jiných jazyků – viz stránka s přehledem všech nabízených kurzů. Detailní popis jednotlivých kurzů najdete na stránce Popis jazykových kurzů.

Podrobné sylaby jednotlivých kurzů najdete na stránkách Sylabus BA kurzů a Sylabus BA NS kurzů.

 

V případě potřeby dalších informací kontaktujte přímo vyučujícího nebo nás navštivte v době konzultačních hodin.

Studenti jiných fakult JU

Studenti jiných fakult Jihočeské univerzity jsou v jazykových kurzech oddělení jazyků Přírodovědecké fakulty vítáni. Doporučujeme postupovat podle níže uvedených pravidel.

  1. Studenti si samostatně vyplní a vyhodnotí rozřazovací test, který přibližně určí jejich jazykovou úroveň. Vyučující je oprávněn výsledek testu na kurzu vyžadovat.
  2. Vyberou si kurz, který odpovídá jejich úrovni a potřebám. Mohou si vybírat jak ze základních kurzů, zaměřených na obecný jazyk, tak z kurzů doplňkových a speciálních.
  3. Součástí bakalářských kurzů NS je práce s texty a slovní zásobou, které jsou určeny studentům Přírodovědecké fakulty. Při zapisování těchto kurzů je nutno s touto skutečností počítat.
  4. Pro studenty jiných fakult jsou vhodnější bakalářské kurzy BA1–BA3, dále pak doplňkové kurzy BA4 a specializované kurzy English for the Workplace, English Conversation, English for IT, English for Science, English for Autonomous Learning a English for TOEIC.
  5. Magisterské kurzy jsou zaměřeny na obecný akademický jazyk a jsou rovněž vhodné pro studenty jiných fakult, obzvláště plánují-li studium v zahraničí či chtějí-li získat jazykové dovednosti z akademické angličtiny.
  6. Přehled kurzů najdete zde. Podrobné informace o kurzech najdete zde.
  7. Studentům jiných fakult nabízíme rovněž přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky TOEFL a TOEIC. Studenti mohou tyto zkoušky skládat přímo na Přírodovědecké fakultě za zvýhodněných finančních podmínek. Více informací o kurzech najdete zde.
  8. Další informace ochotně poskytnou Mgr. Klára PavlínováMgr. Zuzana Kovářováv době konzultačních hodin.
Jazyky při kombinovaném studiu

Pro studenty kombinovaného studia neexistují specializované kurzy.

Jako součást přípravy na závěrečou zkoušku z cizího jazyka, kterou musí všichni studenti kombinovaného studia během studia složit, můžete navštěvovat kurzy angličtiny pro denní studium nebo kurzy jiných jazyků. Lze volit jak pokročilejší nebo specializované kurzy tak hodiny s rodilými mluvčími.

Podívejte se na seznam jazykových kurzů, na které se mohou zapsat i studenti kombinovaného studia. Všechny tyto kurzy jsou nepovinné, tj. není nutné si je zapisovat, při jejich zapsání se však bude vyžadovat pravidelná docházka.

Rozřazovací test

Neznáte-li svou jazykovou úroveň, je dobré si před výběrem vhodných kurzů udělat rozřazovací test. Můžete využít ty, které nabízíme na našem webu zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0