Analýza rozsivek

Další metodou, užitečnou pro enviromentální archeologii je analýza druhového spektra rozsivek. O použití této metody v archeologické praxi vyšlo celé množství review - MANNION 1987, BATTARBEE 1988, MILLER et FLORIN 1989, JUGGINS et CAMERON 1999.

V české enviromentální archeologii se tato metoda uplatňuje až v posledních několika letech. Je významným doplňkem stávajících běžných archeobotanických analýz v pokusech rekonstruovat “archeoekosystémy” v širším záběru než dosud (BENEŠ et KAŠTOVSKÝ 1998, BENEŠ et al.1998).

Rozsivky (Bacillariophyceae, starším názvem Diatomae) jsou rozšířenou a významnou skupinou hnědých řas (Chromophyta). Jsou to převážně vodní, mikroskopické, hlavně jednobuněčné organismy, dosahující běžně velikostí 2,5 - 300, výjimečně až 2000 mikrometrů. Ze střední Evropy bylo dosud popsáno asi 1000 recentních druhů (KRAMER et LANGE-BERTALOT 1986). Kromě celé řady zajímavých skutečností z hlediska biologického má tato skupina řas dvě vlastnosti, které ji činí zajímavou i pro archeologii:

  • Vlastní buněčné tělo rozsivky je kryto dvojdílnou, složitě skulpturovanou, křemičitou schránkou. Její tvar a povrchové struktury jsou hlavními determinačními znaky jednotlivých taxonů. Díky svému stavebnímu materiálu tato schránka vydrží v sedimentech velmi dlouho.
  • Celá řada druhů má naprosto specifické nároky na nejrůznější ekologické faktory - obsah solí nebo znečišťujících látek ve vodě, rychlost proudění vody, teplotu atd. (VAN DAM et al. 1994).
  • Díky kombinaci těchto dvou faktorů nám rozsivky konzervují ekologickou informaci o stavu svého okolí v době smrti vlastní buňky. Důležitým ekologickým parametrem je saprobní index, který udává stupeň znečištění vody organickými látkami, které se mohou ve vodě rozkládat. Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 0 - 8 (od nejčistší po nejznečištěnější). Pro "normální" vody přichází v úvahu jen první 4 stupně, kde je ještě přítomen kyslík, který je důležitý pro růst rostlin. Stupně 4 - 8 jsou pro vody odpadní, kde převládá anaerobní prostředí (bez O2). Vypočítá se na základě dílčích saprobních indexů jednotlivých taxonů - ty jsou empiricky stanoveny v celé řadě prací (SLÁDEČEK 1986, SLÁDEČEK et SLÁDEČKOVÁ 1996, norma ČSN 83 0532 - části 6, VAN DAM et al. 1994).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0