Opatření děkanky č. D 119
k uzavírání Smlouvy o spolupráci – Visiting Fellow

  1. Smlouvu o spolupráci – Visiting Fellow (dále jen „Smlouva“) uzavírá děkan fakulty na návrh vedoucího katedry s domácím či zahraničním pracovníkem.
  2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, maximálně na jeden rok, s možností prodloužení formou dodatku ke Smlouvě.
  3. Smlouvou se nezakládá pracovně právní vztah.
  4. Před vstupem na pracoviště je pracovník povinen absolvovat školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a školení požární ochrany (PO). O školení je sepsán zápis, který je předán a uchováván u pracovníka odpovědného za BOZP a PO na Přírodovědecké fakultě JU.
  5. Pracovník má nárok na přístupovou kartu do objektů Přírodovědecké fakulty JU, případně Rektorátu a Akademické knihovny JU. Rozsah přístupových práv určuje vedoucí příslušné katedry.

Přílohy:

  1. Smlouva o spolupráci - Visiting Fellow
  2. Smlouva o spolupráci - Visiting Fellow (AJ verze)
     

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. února 2023.

 

V Českých Budějovicích 15. února 2023

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0