• Úvod
 • Bakalářské - Přírodovědecká fakulta JU

Ekologie a biogeografie motýlů

Refaunace a hmyz. Jak reagují hmyzí populace na návrat velkých býložravců (koně, tuři)?
Bc., Mgr., Ph.D. práce (Martin Konvička)

Volná pastva velkých býložravců je „optimistickou agendou“ ochrany přírody. Náš tým vede dlouhodobé studium dopadů refaunačních projektů na hmyz a další bezobratlé.

Hledá se: Kolega mobilní, schopný přežít mezi stády koní a turů a ochotný se učit.

 

Noční motýli malých izolovaných rašelinišť.
Bc. práce. (Pavel Vrba, Martin Konvička)

Výzkum fauny rašelinišť měl na Entomologickém ústavu dávnou, na nějaký čas přerušenou, tradici, na kterou navazujeme za mnohem vyspělejších technických podmínek.

Hledá se:  Kolega připravený pozdě usínat a brzy vstávat, trpělivý u atlasů a určovacích klíčů.

 

Kolaps smrkových plantáží a zájmové druhy ochrany přírody.
Bc., Mgr. práce. (Pavel Vrba, Martin Konvička)

Co se stalo s tuzemskými hospodářskými smrčinami všichni víte. Možná ale nevíte, že dosud nikdo nesledoval vliv na jiné tvory, než lesní škůdce.

Hledá se: Student samostatný, pokud možno mobilní, schopný nasazení v terénu i u počítače.

 

Distribuční atlasy, geografie a ochrana přírody.
Bc., Mgr., Ph.D. práce (Zdeněk Fric, Martin Konvička)

Tzv. atlasy rozšíření obsahují víc fascinujících dat, než je běžný akademik schopen zpracovat do konce života. Lze z nich čerpat informace prakticky ochranářské, biogeografické i obecně ekologické.

Hledá se: Kolega zapálený pro přírodu v podobě jedniček a nul. Zběhlost ve statistice a GIS metodách vhodná, ale ne nezbytná. Vhodné i pro informatiky a příbuzné obory.

 

Housenky okáčů v zimě.
Bc., Mgr. práce (Pavel Vrba, Martin Konvička)

Možnost naskočit do rozjetého vlaku studia chladové odolnosti housenek, nyní již na populační úrovni.

Hledá se: kolega pečlivý a zručný v laboratoři.

 

Patrnosti ve fylogeografii a evoluci motýlů.
Mgr., PhD práce (Alena Sucháčková, Zdeněk Fric)

Nedávná i starší evoluce motýlů je solidně zmapována, což otevírá prostor pro zobecnění. Je například speciace rychlejší v tropech (jak se říká v učebnicích), nebo úplně jinde?

Hledá se: kolega odhodlaný pracovat s evolučními a geografickými programy, i když DNA by se též neměl bát.

 

Evoluce a biogeografie vybraných skupin (stále motýlů).
Bc.,  Mgr., PhD práce (Alena Sucháčková, Zdeněk Fric)

I když o evoluci motýlů mnoho víme, nezodpovězené otázky zůstávají. A to v blízkém západním palearktu, i v Africe, Asii a Tichomoří.

Hledá se: kdokoli se smyslem pro laboratorní dobrodružství.

 

Kontakty:

doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., BC AV ČR, ENTÚ (ekologie, rewilding)
Zdeněk Fric, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. BC AV ČR, ENTÚ, místnost 303 (biogeografie, fylogeneze)
Mgr. Alena Sucháčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. BC AV ČR, ENTÚ, místnost 304 (bakaláři, biogeografie)

Kvalita kopyt polodivokých koní

Nabídka bakalářské a navazující diplomové práce zaměřené na studium polodivokých koní.

Kontakt: Kateřina Šandlová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nový ročník Péčistů vyrazil na Šumáčku

Galerie:
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_131305.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_133642.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_162706.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230921_174628.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230922_101603.jpg,
 • images/PRF/fakulta/katedry/kbe/aktualne/2023/09_sumacka/img_20230922_104018.jpg,

Tradiční úvodní kurz pro nastupující studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka - proběhl jak jinak než na Šumavě, na obvyklém místě v Dobré na konci minulého týdne.

Studenti se dozvěděli nejzákladnější informace o studiu na PřF a následně si vyslechli přehled hlavních témat, jimiž se na katedře biologie ekosystémů zabýváme. Zbytek programu už proběhl v terénu. Po zastávce v Lenoře, kde mohli studenti pozorovat hydrobiology při monitoringu ryb v Teplé Vltavě se výprava přesunula na Třístoličník, odkud vedla cesta k Plešnému jezeru, aby se dozvěděli více o ekosystémovém přístupu ve výzkumu na KBE a vyslechli si naše nejzajímavější poznatky o reakci jednotlivých složek povodí na zotavení z acidifikace a následné kůrovcové disturbance lesa.

Druhý den studenti vyrazili na revitalizované rašelinné louky v okolí Dobré. Zatímco předchozí blok byl věnován spíše teoretickému výzkumu, tato část se věnovala především ochraně přírody v praxi.

Doufáme, že letošní Šumáčka byla poučná i zábavná a přejeme našim novým kolegům mnoho (nejen) studijních úspěchů!

 

Ohlédnutí za Soil and Water Summer school 2022

Jedenáctý ročník mezinárodní letní školy Soil and Water proběhl tento rok opět na česko-německém pomezí Šumavy a závěrečná část pak na Dačicku. Letní škola byla organizována naší katedrou (Tomáš Picek a Zuzana Urbanová) ve spolupráci s Univerzitou v Ulmu. Letní školy se kromě pořádajících univerzit účastnili studenti z partnerských univerzit Estonian Univerzity of Life Sciences, Aix-Marseille Univerzité ale i studenti z Rakouska, Itálie či Brazílie.

Letní škola proběhla formou exkurzí vedených místními odborníky, pracovníky správy NP či výzkumnými pracovníky. Letní škola byla zahájena na bavorské straně Šumavy, výstupem na Grosser Arber, dále jsme navštívili oblast Svarohu a Černého jezera a smíšené „pralesovité“ porosty poblíž Bayerisch Eisenstein. Studenti navštívili i infocentrum NP Bayerischer Wald, kde byli v rámci odborné přednášky seznámeni s historií vzniku národního parku na obou stranách Šumavy a vývojem managementu v tomto území. V okolí Železné Rudy byl pro studenty připraven dvoudenní program ve spolupráci s NP Šumava v rámci projektu LIFE for MIRES (https://life.npsumava.cz). První den se studenti aktivně zapojili do revitalizace lokality Kameničná. Druhý den následovala exkurze v oblasti Skelné, kde byly v minulých letech revitalizovány prameniště a drobné potůčky.  

Další dny se kurz přesunul na třeboňsko a dačicko. Navštívili jsme „eddy covariance“ věž pro měření bilance uhlíku na mokrých loukách u Třeboně a vegetační čistírnu odpadních vod ve Slavošovicích, dále pak rybniční a lesní ekosystémy v okolí Dačic, které v současnosti procházejí obrovskou disturbancí a změnou po odumření většiny smrkových monokultur.  

 • Horské smrčiny ve vrcholové části Velkého Javoru

 • Vrchol Velkého Javoru

 • Pohled z vrcholu Velkého Javoru

 • Smíšené lesy v okolí Bavorské Rudy

 • Vyplňování odvodňovacích kanálu materiálem na lokalitě Kameničná

 • Exkurze revitalizovanými prameništi a potůčky v okolí Skelné

 • Revitalizovaný potok

 • Exkurze nenarušenými mokřady v okolí Skelné

 • Nenarušený rašelinný bor v okolí Skelné

Zpět na: Aktuálně z katedry

Přivítali jsme nové péčisty

Ve dnech 22. - 23. září proběhl v Dobré na Šumavě tradiční úvodní kurz pro nové studenty oboru Péče o životní prostředí - Šumáčka. První den si čerství péčisti vyslechli základní informace o studiu na PřF a měli možnost poznat hlavní témata, kterými se na katedře zabýváme. Po přednáškovém bloku jsme vyrazili obhlédnout revitalizovaný potok Hučina.
Druhý den jsme zůstali v těsném okolí Dobré a prohlédli si výsledky nedávné revitalizace přilehlých rašelinných luk.

Přejeme našim novým kolegům, aby se jim na naší katedře líbilo a dařilo!

Více fotografií naleznete NA TOMTO ODKAZU.

Zpět na: Aktuálně z katedry

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0