Sex klepítkatců

Jak to dělají vodní roztoči přívěskovci rodu Arrenurus?

Sex se v jistém ohledu podobá nelítostné bitvě, protože zúčastněná pohlaví mají kromě společného zájmu na rozmnožení i své vlastní zájmy, které mohou být do značné míry protichůdné. Konflikty zájmů mezi pohlavími během páření se odrážejí v různých aspektech morfologie a chování, včetně struktury genitálií a délce trvání kopulace.

U vodních roztočů přívěskovců (Arrenurus) existují dva způsoby přenosu spermií, které se liší v míře kontroly samců nad tímto procesem. U některých druhů jsou samci vybaveni speciálním kopulačním orgánem, který dostane spermie do pohlavní soustavy samice s použitím síly. Další druhy tento orgán nemají (anebo ho mají zakrnělý a podle všeho nefunkční) a zdá se, že si samice samy vtlačují spermie od samce do pohlavních cest. Teorie praví, že by se čas dvoření samce samici v rámci páření, po přenosu spermií, měl lišit u roztočů se zmíněným orgánem a u roztočů bez tohoto orgánu.

Mariusz Więcek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a z České zemědělské univerzity v Praze a jeho spolupracovníci předpokládali, že se samci vybavení kopulačním orgánem po přenosu spermií zabývají samice méně, než samci bez kopulačního orgánu. V rámci svého výzkumu prozkoumali délku páření u 11 druhů přívěskovců, které se lišily v tom, zda samci mají (7 druhů) či nemají (4 druhy) funkční kopulační orgán.

Badatelé se zaměřili především na to, zda samci s funkčním kopulačním orgánem stráví oproti samcům bez kopulačního orgánu méně času dvořením samici po přenosu spermií (anglicky „post-transfer courtship“). Výsledky překvapivě ukázaly, že samci druhů s kopulačním orgánem stráví pářením se samicí po přenosu spermií naopak průkazně více času, než samci bez kopulačních orgánů. Vysvětlení zřejmě spočívá v tom, že samci s kopulačními orgány si po přenosu spermií musejí s větší naléhavostí zajistit, že vajíčka samice budou skutečně oplodněna jejich spermiemi.

Więcek, M., Dabert, J., Wilkinson, K., Proctor, H.C. 2022. Preliminary assessment of mating duration and prolonged post-copulatory associations in Arrenurus water mites (Actinotrichida: Parasitengonina: Hydrachnidiae). Acarology 62: 84–94.

Kontakt: Mariusz Więcek (roztoc at wp.pl)

Obrázek: Vodní roztoči rodu Arrenurus. Kredit: Więcek et al. (2022).

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0