• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Naše objevy
  • Co způsobí lokální vymření běžných rostlin ve vztazích mezi rostlinami a opylovači

Co způsobí lokální vymření běžných rostlin ve vztazích mezi rostlinami a opylovači

Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a z italské University of Milano-Bicocca a jeho spolupracovníci uskutečnili experiment v reálném prostředí, v jehož průběhu z lokálního společenstva postupně odstranili čtyři běžné druhy rostlin se strategií generalisty.

Podle soudobých ekologických teorií jsou společenstva a ekosystémy utvářeny a udržovány sítěmi mezidruhových vztahů. Pro pochopení fungování společenstev a v neposlední řadě pro jejich ochranu je důležité porozumět těmto vztahům a jejich vlivu na společenstva, především pokud jde vliv ztráty jednotlivých druhů, což je v dnešní době bohužel poměrně běžný fenomén. Až doposud se přitom podobné věci studovaly především pomocí počítačových modelů.

Paolo Biella z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Biologického centra AV ČR a z italské University of Milano-Bicocca a jeho spolupracovníci uskutečnili experiment v reálném prostředí, v jehož průběhu z lokálního společenstva postupně odstranili čtyři běžné druhy rostlin se strategií generalisty. Zkoumali přitom vliv ztráty druhů a s nimi i příslušných ekologických vztahů na společenstvo, společně se vznikem nových vztahů ve společenstvu. Výzkum proběhl na čtyřech vybraných lokalitách v těsné blízkosti Českého Krumlova v jižních Čechách. Ve všech případech šlo o malé louky obklopené stromy, které podle autorů studie omezovaly případný pohyb opylovačů v širším okolí.

Výsledky studie ukázaly, že simulované lokální vymření rostlin generalistů ve společenstvu vede k rychlejšímu mizení dalších druhů a mezidruhových vztahů v tomto společenstvu, než předpovídají teoretické modely. Autoři jsou přesvědčeni, že tyto modely v dnešní podobě předpovídají lokální vymírání druhů a mizení mezidruhových vztahů často chybně. Zároveň docházelo k rychlému uspořádání nových vztahů v dotyčném společenstvu. Tyto změny v mezidruhových vztahů se přitom týkaly více těch druhů opylovačů, které navštěvují více druhů rostlin, tj. jak druhy rostliny, které simulovaně „vymřely“, tak i druhy rostlin, které ve společenstvu zůstaly – a méně se týkaly opylovačů, kteří navštěvují jen úzké spektrum rostlin.

Biella, P., Akter, A., Ollerton, J., Nielsen, A., Klečka, J. 2019. An empirical attack tolerance test alters the structure and species richness of plant-pollinator networks. Functional Ecology online srpen 2020.

Kontakt: Paolo Biella (paolo.biella at entu.cas.cz)

Obrázek: Opylovač na květu. Kredit: Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0