Kalendář akademického roku 2022/2023

Opatření děkana
o organizaci akademického roku 2022/2023
(Akademický kalendář 2022/2023)1

Zimní semestr

Dodání rozvrhových požadavků vyučujících na ZS

15. 4. 2022

Zápisový rozvrh na zimní semestr bude zveřejněn

25. 5. 2022

Povinný zápis (elektronický) předmětů do zimního semestru

30. 5. (od 8:00) – 10. 6. 2022

Zápis studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů přijatých v řádném termínu přijímacího řízení

·         Biologie, BMLT, PŽP, Biologie pro vzdělávání

·         nebiologické obory (s výjimkou oboru aplikovaná informatika) včetně Biol. Chemistry a všech kombinací pro vzdělávání (kromě Biologie pro vzdělávání)

 

 

1. 9. 2022

 

2. 9. 2022

Zápis studentů 1. ročníků bakalářských studijních programů přijatých v doplňkovém termínu přijímacího řízení – všechny programy a obory

17. 9. 2022

Elektronický zápis předmětů pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů

4. – 18. 9. 2022

Zápis studentů 1. ročníků magisterských studijních programů – všechny programy a obory

5. – 16. 9. 2022

Zápis studentů 1. ročníků doktorských studijních programů – všechny programy a obory

19. – 23. 9. 2022

Upřesňující zápis do ZS 2022/2023 studentů 2. a vyšších ročníků bak., všech studentů mag. studia a všech studentů doktorského studia

5. – 16. 9. 2022

Doručení podkladů pro kontrolu studia za akad. rok 2021/2022 (tj. podepsaný zápisový list A)

26. 9. – 9.10. 2022

Zápis studentů Biol. Chemistry – 1. ročník (studenti z Lince)

v první polovině září 2022 (bude upřesněno po dohodě s JKU)

Imatrikulace nových studentů

14. 10. 2022 odpoledne

Odevzdání výroční zprávy (studenti doktorského studia)   

31. 10. 2022, 11:00

Výuka v zimním semestru

29. 9. – 21. 12. 2022

 a

2. 1. – 7. 1. 2023

Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději

17. 12. 2022

Zápočtový týden        

2. 1. – 7. 1. 2023

Zkouškové období pro zimní semestr končí

3. 3. 2023

Kontrola studia za zimní semestr (ZS 2022/2023) –

- týká se 1. semestru bak. a mag. studia

6. 3. – 10. 3. 2023

Kontrola splnění požadavků 1. roku doktorského studia (týká se studentů v doktorském stupni, kteří nastoupili v únoru a březnu 2022)

6. 3. – 10. 3. 2023

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce

8. 12. 2022 (do 14:00)

Kontrola studia před bakalářskou nebo magisterskou státní zkouškou

nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky

Bakalářské obhajoby

16. 1. – 20. 1. 2023

Magisterské obhajoby a státní zkoušky

16. 1. – 20. 1. 2023

Bakalářské státní zkoušky

25. 1. - 27. 1. 2023

Přijímací zkoušky do magisterského studia

31. 1. 2023

Přijímací zkoušky do doktorského studia

1.      – 10. 2. 2023

Promoce absolventů všech stupňů studia (podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)

pravděpodobně 3. 3. 2023

 

 

Letní semestr

Dodání rozvrhových požadavků vyučujících na LS

15. 11. 2022

Zápisový rozvrh na letní semestr bude zveřejněn

4. 1. 2023

Povinný zápis (elektronický) předmětů do letního semestru

(vedoucí kateder nahlásí neběžící kurzy do středy následujícího týdne do 12 hodin, neběžící kurzy budou vyvěšeny do pátku, tj. týden po konci zápisu)

9. 1. (od 8:00) – 20. 1. 2023

Upřesňující zápis do letního semestru

(upřesňující zápis v dřívějším termínu po dohodě na stud. odd. možný v týdnu před řádnými zápisy)

6. 2. – 10. 2. 2023

Zápis studentů do 1. ročníku dokt. studia

20. 2. – 24. 2. 2023

Zápis pro studenty nově přijaté do mag. studia v únoru 2023

6. 2. – 10. 2. 2023

 

Výuka v letním semestru

13. 2. – 20. 5. 2023

Termíny zápočtů a zkoušek zkoušející zveřejní nejpozději

29. 4. 2023

Zápočtový týden

15. 5. – 20. 5. 2023

Zkouškové období pro letní semestr končí

2. 9. 2023

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

a přihlášek ke státní závěrečné zkoušce

13. 4. 2023 (do 14:00)

Kontrola studia před bakalářskou a magisterskou st. zkouškou

nejpozději 3 pracovní dny před konáním zkoušky

Bakalářské obhajoby

22. 5. – 25. 5. 2023

Magisterské obhajoby a státní zkoušky

22. 5. – 25. 5. 2023

Bakalářské státní zkoušky

30. 5. – 2. 6. 2023

Přijímací zkoušky do bakalářského studia – hlavní termín

8. 6. 2023

Přijímací zkoušky do bakalářského studia – doplňkový termín

8. 9. 2023

Přijímací zkoušky do magisterského studia

7. 6. 2023

Přijímací zkoušky do doktorského studia

červen 2023

Promoce absolventů všech stupňů studia

(podrobné informace o organizaci promoce budou po skončení všech státních zkoušek vyvěšeny na webových stránkách fakulty)

27. 6. 2023

 

Další důležité termíny:

Tradiční výstup na Kleť - 17. 11. 2022

Den otevřených dveří – 20. 1. 2023

 

V Českých Budějovicích 8.3.2022

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.

[1] Netýká se cross-border studijních programů, tyto programy mají svůj kalendář.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0