Biofyzika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B1513

Popis programu

Biofyzika je moderní vědní disciplína, která využívá nejnovější fyzikální přístupy ke studiu biologických procesů na molekulární úrovni. Veškerý život, tak jak jej známe, je závislý především na funkci bílkovin (proteinů) a proteinových komplexů. Tyto proteinové komplexy jsou ve své podstatě molekulární stroje, které jsou zodpovědné za veškeré procesy probíhající v živých organismech. Různorodost funkcí a typů proteinů se pak také odráží v obrovské variabilitě života na zemi. Proteiny společně s dalšími typy molekul jako je například DNA, která na rozdíl od proteinů slouží především jako úložiště dat, ?pracují? a hlavně ?spolupracují?, a právě tato spolupráce pak vede k složitým procesům jako je například dýchání, buněčné dělení nebo fotosyntéza. Moderní studium biologických objektů vede k nutnosti pochopení těchto jevů na molekulární úrovni, a na této úrovni již nelze přímo aplikovat metody ?klasické? biologie. A právě biofyzika jako moderní vědní obor, který se nachází na pomezí biologie a fyziky, ale zahrnuje také chemii, informatiku a matematiku, se snaží chytrým spojením teoretických a experimentálních metod studovat tyto složité procesy. Biofyzika nabízí zájemcům široký výběr fyzikálních metod od ultrarychlé optické spektroskopie využívající výkonné lasery, přes fluorescenční mikroskopii, fluorescenční spektroskopii, zábleskovou fotolýzu, experimentální metody studia molekulových interakcí jako je mikroskopie atomárních sil (AFM) až po pokročilé výpočetní metody. Tyto metody jsou aplikovány na studium široké škály biologických systémů.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • kombinovat znalosti ze základních fyzikálních a biologických oborů při řešení problémů ve výzkumu, školství a praxi,
 • aplikovat znalosti fyziky ke studiu biologických problémů,
 • aplikovat různé spektroskopické metody pro studium biologických materiálů,
 • navrhovat, provádět a analyzovat experimenty pro studium biologických materiálů,
 • bakalářskou prací a volitelnými předměty se profilovat v jedné z oblastí biofyziky.
Uplatníte se například jako:
 • odborník na studium biologických materiálů,
 • odborný pracovník ve školství a výzkumu.

Něco navíc

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0