Biologie a ochrana zájmových organizmů

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: bakalářský
  • Doba studia: 3 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: B0522A030002

Popis programu

Cílem bakalářského studijního programu Biologie a ochrana zájmových organizmů je naplnění požadavků vysoké odbornosti a uceleného vzdělání v oblastech biologie zájmových druhů rostlin a živočichů, jejich ochrany, pěstování/chovu a obchodu s organizmy chráněnými mezinárodní úmluvou CITES, a to z praktického i legislativního hlediska. Vybavení studentů teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi jim umožní po absolvování bakalářského programu nástup do zaměstnání či další studium. Studijní plán je koncipován tak, aby umožnil studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup do zaměstnání, i studentům uvažujícím o studiu navazujících magisterských programů. Výuka je připravena pro prezenční formu studia.
Studijní program je v rámci nabídky vysokých škol v ČR zcela jedinečný.

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování střední školy s maturitou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení nejsou prozatím specifikovány opatřením děkana, neboť jde o první akreditaci studijního programu na PřF JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0