Chemie

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0531A130037

Popis programu

Bakalářský program Chemie je koncipován tak, aby poskytl potřebné chemické a základní matematické, biologické a fyzikální znalosti zájemcům o odborné bakalářské studium chemie. Absolventi získají též praktické dovednosti v rámci laboratorních cvičení ze všech chemických oborů.
Koncepce navrženého programu umožňuje, aby se mohl student formou volitelných předmětů profilovat podle svých zájmů a plánů s ohledem na svou budoucí profesi, nebo případné navazující magisterské studium.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • komplexní teoretické znalosti ve všech oblastech chemie,
 • základy praktických dovedností ve všech chemických disciplínách,
 • samostatně navrhnout chemický experiment, zpracovat a vyhodnotit výsledky takových experimentů absolvováním navazujícího magisterského programu Chemie životního prostředí,
 • široký přehled v oblastech chemie souvisejících s chemickými procesy v přírodním prostředí a vlivy člověka na tyto procesy,
 • prakticky zvládnout moderní analytické metody, vyhodnocování a interpretování jejich výsledků absolvováním navazujícího magisterského programu Biochemie,
 • potřebné znalosti chemické podstaty živých soustav, strukturních a funkčních vlastností jejich složek a povahy jejich vzájemných interakcí,
 • práci v chemických, biochemických a biotechnologických laboratořích.
Uplatníte se například jako:
 • odborník na všechny oblasti chemie,
 • pracovník v chemických, biochemických a biotechnologických laboratořích.

Přijímací řízení

Kritériem k?přijetí je úplné středoškolské vzdělání s?maturitou a splnění podmínek podle každoročního Rozhodnutí děkana PřF JU o přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0