Botanika

  • Fakulta: Přírodovědecká
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0511A030062

Popis programu

Studijní program Botanika zajišťuje vzdělání v systematice a ekologii organizmů studovaných tradičně v rámci botaniky, tedy od sinic a řas, přes houby a lišejníky až po mechorosty a cévnaté rostliny. Dále klade důraz na pochopení diverzity společenstev těchto organizmů a studium jejích příčin a změn v čase a vztahů s dalšími složkami ekosystémů. V rámci diplomových prací jsou studovány obecné otázky zaměřené zejména na vnitropopulační a mezipopulační variabilitu a interakce populací a druhů v evolučních souvislostech a časo-prostorovou variabilitu a dynamiku rostlinných společenstev na různých časových i prostorových škálách. Část témat je zaměřena i na praktickou ochranu studovaných organizmů a přírody, včetně obnovy narušených, degradovaných nebo zcela zničených ekosystémů. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání pokusů nebo sběr relevantních molekulárních dat, stejně jako na schopnost získaná data správně vyhodnotit. Zásadní součástí programu je vypracování kvalitní magisterské práce, které je proto vysoce kreditově hodnoceno.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené studium v bakalářském programu biologického nebo příbuzného zaměření. Další podmínky k přijetí do studia jsou specifikovány příslušným rozhodnutím děkana. V průběhu přijímacího pohovoru uchazeč prokazuje především způsobilost k tvůrčí práci.

V případě zájemců o studium přicházejících z jiné fakulty JU, jiné vysoké školy nebo nesplňujících jiné podmínky dané rozhodnutím děkana o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech rozhoduje přijímací komise, zda je vzdělání v příslušném oboru dostatečné nebo je třeba je doplnit o některé předměty bakalářské úrovně. V takovém případě je součástí návrhu na přijetí uchazeče i soubor předmětů doporučených k dostudování.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0