Aplikovaná matematika

Specializace: Aplikovaná matematika (minor)

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0541A170027

Popis programu

V rámci studijního programu Aplikovaná matematika si osvojíte základní partie matematiky na úrovni odpovídající nižšímu (bakalářskému) stupni vysokoškolského studia. Důraz je kladen na zvládnutí metod matematické analýzy, lineární algebry, diferenciálních rovnic, pravděpodobnostně-statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky. Seznámíte se s řadou možných aplikací matematiky, zejména v biologii, technice a ekonomii, a budete schopni v těchto disciplínách formulovat a analyzovat relevantní matematické modely. Osvojíte si schopnost a budete připraveni analyzovat problémy a navrhovat jejich možná řešení. Studijní program Aplikovaná matematika (minor) je určený pro kombinaci s jiným studijním programem ve formě maior. Je koncipován tak, aby absolvent po jeho ukončení mohl pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů se zaměřením na matematické aplikace (na jiné české vysoké škole) nebo na učitelství matematiky.

Informace o studiu

Studijní program Aplikovaná matematika lze studovat jako samostatný studijní program, ale také jako součást sdruženého studijního programu, tedy v kombinaci s jiným studijním programem, a to ve formě maior i minor (možné kombinace jsou uvedené níže). Je koncipován tak, aby absolvent po jeho ukončení mohl pokračovat ve studiu v některém z magisterských programů se zaměřením na matematické aplikace (na jiné české vysoké škole) nebo na učitelství matematiky.

Možné kombinace

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát metody matematické analýzy, lineární algebry, diferenciálních rovnic, pravděpodobnostně-statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky,
 • vyvíjet a studovat matematické modely zejména v biologii, technice a ekonomii,
 • pracovat se zahraniční odbornou literaturou,
 • logicky propojovat informace v rámci matematiky a jiných vědních disciplín,
 • analyticky myslet, definovat problém a hledat jeho řešení.
Uplatníte se například jako:
 • analytik poradenských firem,
 • asistent pedagoga,
 • pracovník ve výzkumné a vývojové sféře,
 • pracovník ve finančním či veřejném sektoru.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0