Botanika

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0511D030049

Popis programu

Studijní program Botanika nabízí témata v botanických oborech, zahrnujících studium sinic, řas, vyšších rostlin a houbových organismů včetně lišejníků, a jim odpovídající teoritecké vzdělání ve čtyřech oblastech: 1. Mezi systematickými tématy převažuje studium mikroevolučních procesů, ale i ekologická diferenciace populací a fylogeografie za použití kombinace molekulárních i konvenčních metod. 2. Témata v ekologii rostlin sahají od úrovně jedinců přes populace až po společenstva a studium vegetace na krajinné škále. 3. Dlouhodobý zájem je věnován vegetační dynamice, zejména sukcesi a jejímu využití v ekologii obnovy, a dále šíření nepůvodních rostlin. 4. Čtvrtý okruh témat se věnuje archeobotanice a paleoekologii. Program je akreditován ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR v Třeboni

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pokročilé metody terénního i laboratorního výzkumu,
 • samostatně navrhovat, provádět a správně statisticky vyhodnocovat získaná data z experimentů,
 • psát a prezentovat vědecké publikace a výstupy projektů.
Uplatníte se například jako:
 • vědecký pracovník,
 • vedoucí pracovník v institucích zaměřených na biologický a ekologický výzkum a management,
 • pracovník ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu v zemědělství, lesnictví a ochraně přírody,
 • pracovník v muzeích, institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích, i v neziskových organizacích v oblasti životního prostředí.

Něco navíc

Kontakt

doc. Mgr. Jan Kučera Ph.D.

Tel.: 389032383

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0