Biological Chemistry

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2.5 roku
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0512A130012

Popis programu

Přírodovědecká fakulta nabízí studium přeshraničního oboru Biologická chemie. Studium tohoto oboru probíhá v anglickém jazyce a je realizováno ve spolupráci s Univerzitou Johannese Keplera v Linci. Biologická chemie je interdisciplinární obor věd o živé přírodě, který nabízí široké vzdělání v oblasti chemie, biochemie, biologie, molekulární biologie, biofyziky, bioinformatiky, strukturní a systémové biologie. Je jedinečný svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, mezinárodní týmovou spolupráci a komunikační dovednosti. Projekt společného přeshraničního studia v magisterském studijním programu Biological Chemistry staví na možnostech kvalitních chemických programů a výzkumu na Technické a přírodovědecké fakultě JKU v Linci a biologických/biochemických studijních programů a výzkumu na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích. Výhodou studia je nejen získání výborné znalosti anglického jazyka, ale také získání dovedností v chemii, biologii a souvisejících oborech.

Studenti joint-degree magisterského studijního programu Biological Chemistry v průběhu studia vypracovávají jednu magisterskou práci, a tedy také získávají jeden společný diplom z univerzity, na které vypracovali svou magisterskou práci.

Absolventi mohou pokračovat ve studiích v některém z mnoha doktorských studijních programů nabízených na PřF JU, například v programu Biochemie/Biochemistry.

Přihlášky do studia můžete obvykle zasílat každoročně v březnu, v případně nenaplnění maximální kapacity se v říjnu otevírá dodatečná možnost na přihlášení se.

Pokud se do studia chcete přihlásit přes Univerzitu Johanna Keplera, informace najdete na stránce: https://www.jku.at/en/institute-of-organic-chemistry/education/biological-chemistry/master-program/

Informace o studiu

Délka studia v programu je 2,5 roku, s jedním rokem výuky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, jedním rokem na Univerzitě Johana Keplera v Linzi a dalším půl rokem, který studenti mohou výhradně využít při výzkumu a pro vypracování magisterské práce - díky tomu mohou studenti získat dodatečné a kvalitní výsledky, což výrazně zvyšuje kvality diplomových prací v tomto programu a tyto práce jsou obvykle součástí odborných článků publikovaných v recenzovaných vědecký časopisech.

Výuka v studijním programu probíhá výlučně v angličtině. Součástí programu je intenzivní a důkladná příprava studentů v různých oblastech biologie, chemie a biologické chemie. Typické studijní plány obsahují kurzy jako jsou například Organic Chemistry, Advanced Instrumental Analysis, Advanced Biotechnology, Spectroscopy and Structural Elucidation, Practical NMR, Advanced Materials, Molecularly Imprinted Polymers, Gene and Protein Engineering, Electron Microscopy, Computational Chemistry and Molecular Modelling of Biomolecules, Applications of Molecular Modelling, Glycobiochemistry, Xenobiochemistry and Toxicology, Molecular Immunology, Molecular Phylogenetics, Epigenetics and regulation of gene expression, Molecular Ecology, Virology, X-ray Crystallography, Cell Line Cultures in Vitro, Principles of anticancer and antiviral drug development.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • kombinovat znalosti chemie, biochemie, biologie, molekulární biologie, biofyziky, bioinformatiky, strukturní a systémové biologie,
 • aplikovat znalosti chemie na studium biologických problémů,
 • navrhovat, provádět a analyzovat experiment.
Uplatníte se například jako:
 • doktorský student v biologii, chemii, biotechnologii, aplikovaných vědách,
 • projektoví a výzkumní pracovníci,
 • manažeři laboratoří (zajišťující chod laboratoře),
 • samostatní vědečtí pracovníci..

Něco navíc

Kontakt

RNDr. Ján Štěrba Ph.D.

Tel.: 389036220

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0