Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0114A300101

Popis programu

Bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy je prvním stupněm studia nezbytným pro získání kvalifikace (Mgr.) středoškolského učitele chemie. Studenti si vedle chemie zapisují i druhý aprobační obor, který studují současně s chemií. V rámci PřF JU mohou studovat kombinace chemie s biologií, fyzikou, matematikou a informatikou. Absolvent je vzdělán jako odborný bakalář chemik + druhý obor a může pokračovat buď ve studiu Učitelství pro střední školy, nebo v některém interdisciplinárním magisterském studijním programu, jako je např. Biochemie, Biological Chemistry nebo Chemie životního prostředí nabízených PřF JU a ostatními VŠ.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • využívat základní znalosti a dovednosti z oblasti chemie,
 • orientovat v pedagogice, didaktice a psychologii,
 • využívat aktuální trendy v plánování a vedení výuky.
Uplatníte se například jako:
 • asistent pedagoga,
 • vychovatel.

Přijímací řízení

Kritériem k přijetí je úplné středoškolské vzdělání s maturitou a splnění podmínek podle každoročního Rozhodnutí děkana PřF JU o přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů.

Něco navíc

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0