Ecology

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0521A030002

Popis programu

Studenti se budou vzdělávat v moderním ekologickém výzkumu. Kurzy jsou zaměřeny na různé směry ekologické teorie a také na analýzu a interpretaci ekologických dat s využitím moderních výpočetních přístupů. Hlavním oborem zájmu jsou interakce mezi organizmy, interakce organizmů s prostředím a jejich důsledky pro populace a fungování společenstev.
Velký důraz je kladen na vlastní výzkum studentů, který je základem jejich diplomové práce. Vyučující i ostatní vedoucí diplomových prací vedou kvalitní výzkum, často v úzké spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd ČR.
Více informací o obsahu studia i o přijímacím řízení naleznete na webové stránce studijního programu.

Informace o studiu

Každý student je povinnen získat minimálně 120 kreditů: 52 (nebo 39) kreditů za práci na magisterské práci, min. 40 (nebo 53) kreditů za povinně volitelné předměty, a zbytek za libovolné volitelné předměty. Pracovní zátěž je asi 5-6 kurzů za semestr navíc k práci na magisterské práci. Povinně volitelné předměty zahrnují například Ekologii společenstev, Evoluční ekologii, Moderní regresní metody, Tropickou ekologii nebo Interakce mezi rostlinami a živočichy. Program zahrnuje také několik exkurzí a praktických ochranářských kurzů. Výzkum pro magisterskou práci má probíhat po celé dva roky studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V diplomové práci student prokazuje schopnost teoretické (přehledové) i experimentální vědecké práce ve zvoleném studijním oboru.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pokročilým znalostem a dovednostem v ekologii,
 • navrhnout, provést a vyhodnotit experimenty v terénu nebo v laboratoři,
 • prezentovat vědecké výstupy nebo psát úspěšné grantové žádosti,
 • kriticky přemýšlet při čtení vědecké literatury,
 • získáte pevný základ statistických metod.
Uplatníte se například jako:
 • Absolventi budou připraveni na doktorské studium ekologie na jakékoliv univerzitě nebo výzkumné instituci na světě.

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá online, uchazeči jsou vybíráni podle motivačních dopisů. Následně probíhají pohovory s předvybranými uchazeči. Studenti jsou přijímáni dvakrát do roka.
Požadavky pro přihlášky:
1) online přihláška
2) motivační dopis: představte se, objasněte vaší motivaci ke studiu tohoto programu a vaší předchozí zkušenost v ekologii včetně popisu vašeho bakalářského (nebo obdobného) výzkumného projektu (cíle, metodika, hlavní zjištění) nejvýše na 300 slov.
3) návrh magisterského projektu: přiložte k motivačnímu dopisu návrh vašeho ideálního magisterského výzkumného projektu nejvýše na 300 slov. I když krátce, měl by zahrnovat cíle, jejich zdůvodnění, a metodiku.
4) poplatek za přijímací řízení: 700 CZK
Ověřená kopie bakalářského diplomu je vyžadována od úspěšných uchazečů krátce po pohovorech.
Podrobné informace o přijímacím řízení zde.

Studijní oddělení

Něco navíc

Kontakt

RNDr. Petr Blažek Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0