Ekologie a ochrana prostředí

Specializace: Péče o životní prostředí

 • Fakulta: Přírodovědecká
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B1601

Popis programu

Obor má oproti tradičnímu environmentálnímu vzdělání výrazný důraz na kontakt s praxí. Studium nabízí řadu kurzů s odborníky z praxe, studenti se též účastní praxí ve vybraných environmentálních institucích a firmách. Další důležitou vlastností je velká šíře vzdělání, která umožňuje komplexní poznání a vzájemné propojení přírodovědných oborů, ale i velkou škálu možností pro uplatnění v zaměstnání. Důležitá je i vazba mezi ochranou přírody, managementem a kulturním dědictvím, která má v ČR dlouhou tradici. V rámci tříletého studia studia PŽP se lze věnovat třem tematickým okruhům: Hydrobiologie, Ekologie půdy a Krajinná ekologie. V jejich studiu lze pokračovat i v navazujících specializacích v magisterském stupni.
Kromě získání základní teoretické výbavy se studenti naučí práci v laboratoři, zpracovávat terénní i družicová data, poznávat rostliny i živočichy. Mohou se naučit práci s vodou nebou půdou. Díky těsnému propojení fakulty s pracovišti Akademie věd se mohou studenti PŽP během studia podílet na výzkumu v rámci vědeckých projektů. Navíc se dozvědí, jak se dělá EIA (hodnocení vlivů na životní prostředí), poznají metody krajinného plánování i způsob, jak žádat o projektové finance. V rámci exkurzí mají možnost seznámit se s různými lokalitami, doslova od polárních oblastí po tropy.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • chápat vazby mezi ochranou přírody, managementem a kulturním dědictvím,
 • práci v laboratoři, zpracovávat terénní i družicová data, poznávat rostliny i živočichy,
 • pracovat s vodou či půdou,
 • vytvářet projekty a získávat finance, EIA, krajinné plánování.
Uplatníte se například jako:
 • odborník na ochranu životního prostředí.

Něco navíc

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0