Oddělení jazyků

Mezinárodní zkoušky

Pozn.: Podrobné informace o Magisterské zkoušce z angličtiny jsou k dispozici v sekci levého menu Zkoušky > Popis zkoušek > Magisterská závěrečná zkouška

Certifikáty

V únoru 2013 se OJZ PřF JU stalo certifikovaným Public Test Centrem pro zkoušky TOEIC® Listening and Reading, TOEIC® Speaking & Writing,TOEIC BRIDGE®, TOEFL® ITP, TOEFL® Junior, TFI a WiDaF.

Každý semestr pravidelně nabízíme možnost získání následujících mezinárodních certifikátů:

Data zkoušek a registrace

Studenti, kteří skládají TOEFL ITP nebo TOEIC LR v rámci Magisterské zkoušky z angličtiny, se na zkoušky nehlásí, pouze si zapíší předmět/zkoušku ve STAGu (OJZ 930 nebo OJZ 935). Jiná registrace není nutná, zkoušku hradí PřF. Stejné je to u studentů v doktorském programu, kteří si zapíší předmět/zkoušku OJZ 940.

Studenti, kteří skládají TOEIC LR (Institutional Programme nebo with Photo) jako alternativu k bakalářské zkoušce z angličtiny (OJZ 910), se ke zkoušce musí přihlásit zvlášť (viz sekce TOEFL a TOEIC níže), zkoušku si hradí sami a při dosažení požadovaného skóre je jim výsledek zkoušky TOEIC po zapsání předmětu OJZ 910 na požádání uznán.

Data vypsaných termínů zkoušek naleznete na hlavní stránce v sekci Kalendář. Registrovat se a zaplatit za zkoušku je vždy nutné do výše uvedeného data.

Oficiální kalendář zkoušek TOEIC with Photo 2023–24 na celém světě (pdf na webu ETS Global)

Magisterská zkouška není jen TOEIC či TOEFL

Závěrečná Magisterská zkouška z angličtiny se vždy skládá ze 3 částí a pouze jedna z nich je TOEFL nebo TOEIC. Zbývající dvě části jsou pro všechny skupiny studentů stejné.

Podrobné informace o Magisterské zkoušce z angličtiny jsou k dispozici v sekci levého menu Zkoušky > podstránka Popis zkoušek > rozkliknout roletku Magisterská závěrečná zkouška.

TOEFL® ITP

Zkouška TOEFL ® ITP se koná pravidelně každý semestr, obvykle v lednu a květnu/červnu. Konkrétní data vypsaných termínů naleznete na hlavní stránce OJZ v sekci Kalendář.

Registrovat se a zaplatit za zkoušku je vždy nutné do uvedeného data.

Kandidátům se velmi doporučuje před zkouškou prostudovat dokument TOEFL ITP Test Taker Handbook, dostupný na této stránce v sekci Individuální příprava na zkoušky.

Storno podmínky:

Další informace o TOEFL ITP

Zkouška TOEFL ITP testuje schopnost studenta efektivně se zapojit do dění v anglicky mluvícím akademickém prostředí.
Poslechová část se zaměřuje na porozumění krátkým a středně dlouhým dialogům z univerzitního prostředí a středně dlouhým přednáškám.
Druhá část, větné struktury, ověřuje znalost správných gramatických struktur.
Část čtení obsahuje pět krátkých úryvků z univerzitních skript a otázky s nimi spojené se zaměřují na celkové porozumění textu a na práci se slovní zásobou.

Části testu Čas Počet otázek Bodování
Poslech 35 minut 50 otázek 31 až 68 bodů
Větné struktury 25 minut 40 otázek 31 až 68 bodů
Čtení 55 minut 50 otázek 31 až 67 bodů
Celkem 115 minut 140 otázek 310 až 677 bodů

Převod získaných bodů na úrovně CEFR (A1 - C1) naleznete zde. (externí web)

Vzorové testy naleznete zde:

– převod bodů mezi TOEFL® ITP a TOEFL® iBT

Místo zkoušky TOEFL® ITP, která je součástí závěrečné magisterské zkoušky z angličtiny a skládá se přímo na fakultě, se akceptuje jako ekvivalent i zkouška TOEFL® iBT, a to v následujícím převodu bodů:

TOEFL iBT TOEFL ITP TOEFL iBT TOEFL ITP TOEFL iBT TOEFL ITP
0 – 12 310 43 443 79-80 550
13 313 44 447 81-82 553
14 317-320 45-46 450-453 83 557-560
15 323-327 47 457 84-85 563
16 330 48 460 86-87 567
17 333-337 49-50 463 88-89 570-573
18 340-343 51 467 90-91 577
19-20 347-350 52 470-473 92-93 580-583
21 353 53 477 94-95 587
22 357-360 54-55 480 96-97 590-593
23 363-367 56 483 98-99 597
24 370-373 57 487-490 100 600-603
25 377 58 493 101-102 607-610
26-27 380-383 59-60 497 103-104 613
28 387 61 500 105 617-620
29 390-393 62-63 503 106-108 623-627
30-31 397 64 507-510 109 630-633
32 400-403 65 513 110 637
33 407 66-67 517 111-112 640-643
34 410-413 68 520 113 647
35 417 69-70 523 114-115 650-653
36-37 420 71 527-530 116 657
38 423-427 72-73 533 117 660-663
39 430 74-75 537 118 667
40 433 76 540-543 119 670
41-42 437-440 77-78 547 120 673-677
– převod bodů TOEFL® ITP na úrovně SERR

Oficiální stránka ETS s informacemi o převodu bodů TOEFL® ITP na SERR (CEFR)

Prohlédnout externí webovou stránku

TOEIC® Listening and Reading

Obsah testu

Kandidátům se velmi doporučuje před zkouškou prostudovat dokument TOEIC L+R Examinee Handbook, dostupný na této stránce v sekci Individuální příprava na zkoušky.

Zkouška TOEIC Listening and Reading testuje angličtinu pro pracovní prostředí a skládá se ze dvou částí:

Poslech
Poslechová část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět mluvené angličtině. Student poslouchá krátké texty a odpovídá na různé typy testových otázek. Skládá se ze čtyř částí. Otázek je 100 a test trvá 45 minut.

Čtení
Tato část zkoušky testuje schopnost studenta porozumět psanému textu. V této sekci student čte testový materiál a a odpovídá na otázky svým vlastním tempem. Test využívá autentické texty z oblasti obchodní angličtiny. Skládá se ze tří částí. Otázek je 100 a test trvá 75 minut.

Why are TOEIC® test scores valid for two years? (web ETS)

TOEIC L+R – Public or Institutional Programme?

Zkoušku TOEIC Listening and Reading nabízíme ve dvou programech. První z nich, TOEIC with Photo (Public Programme), vede k získání tzv. score report čili potvrzení o dosaženém výsledku a dosažené jazykové úrovni. Toto potvrzení je opatřeno fotografií a má mezinárodní platnost. V případě zájmu je možné objednat si i reprezentativní certifikát, který však pro prokázání vaší jazykové úrovně není nutný.

V rámci tzv. Institucionálního programu si studenti objednají osvědčení (score report), jiné služby nejsou v nabídce. Tento dokument pak má platnost pouze v rámci instituce, která zkoušku administruje (v našem případě je to Jihočeská univerzita). Existuje však řada institucí, která k těmto dokumentům rovněž přihlíží. 

Další rozdíly mezi oběma programy jsou v ceně a v některých organizačních aspektech při zadávání zkoušky. Obsahově se zkoušky neliší.

1) TOEIC L+R with Photo

Studenti, kteří zkoušku složí, získají mezinárodní certifikát se svou fotografií. Registrovat se a zaplatit za zkoušku je vždy nutné do výše uvedeného data.

Postup přihlášení se ke zkoušce TOEIC with Photo (pdf)
Závazná přihláška ke zkoušce TOEIC with Photo (docx)

Minimální počet účastníků nutný pro to, aby se zkouška konala, jsou tři.

Storno podmínky:

2) TOEIC L+R Institutional Programme

Zkouška TOEIC L+R má platnost pouze v rámci administrující instituce (v našem případě Jihočeská univerzita). Mnozí zaměstnavatelé i vzdělávací instituce toto potvrzení jazykové kompetence přijímají. Registrovat se a zaplatit za zkoušku je vždy nutné do výše uvedeného data.

Postup přihlášení se ke zkoušce TOEIC L+R Institutional Programme (pdf)
Závazná přihláška ke zkoušce TOEIC L+R Institutional Programme (docx)

Přesný čas a místnost konání zkoušky účastníci obdrží emailem minimálně jeden týden před začátkem zkoušky.

Storno podmínky:

Rozdíl: score eport x certificate x score roster (pdf)

– převod bodů TOEIC® LR na úrovně SERR

Oficiální korelační tabulka ETS pro převod bodů TOEIC® LR na úrovně dle SERR (CEFR)

Prohlédnout dokument pdf

Přípravné kurzy OJZ ke zkouškám TOEIC® LR a TOEFL® ITP

Každý semestr OJZ PřF JU nabízí řadu přípravných kurzů na certifikované mezinárodní zkoušky, jež studenti navštěvují dobrovolně a zdarma, jak je u našich kurzů obvyklé.

TOEFL® ITP

 • OJZ 330 – TOEFL ITP Preparation. Grammar and Vocabulary
 • OJZ 430 – TOEFL ITP Preparation. Listening and Reading
 • OJZ 682 – blokový přípravný kurz

TOEIC® LR

 • OJZ 545 – English for TOEIC B1–B2
 • OJZ 546 – English for TOEIC B2–C1
 • OJZ 680 – blokový přípravný kurz

Porovnání jednotlivých kurzů najdete na stránce Public Test Centre v levém menu, podrobné informace k jednotlivýcm kurzům pak na stránkách Popisy kurzů.

Studenti si kurzy zapisují dle požadavků studijního oddělení své fakulty.
Na blokové kurzy je nutno se registrovat nejpozději týden před termínem jejich konání.

Individuální příprava na zkoušky TOEIC® LR a TOEFL® ITP
Oficiální zroje ETS

ETS (Educational Testing Service) je nezisková společnost, jež prostřednictvím dceřiné společnosti ETS Global vyvíjí a prodává certifikované jazykové zkoušky a poskytuje další služby. Více informací zde či na jejich webových stránkách včetně konkrétních odkazů níže.

Kurzy na PřF JU

Oddělení jazyků organizuje přípravné kurzy ke zkouškám TOEIC a TOEFL v blokové (jednodenní) a semestrální formě.
Další informace o těchto kurzech jsou k dispozici v roletce Přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám výše.

Další užitečné odkazy

Na procvičování k testu TOEIC LR je dostupná řada aplikací na Google Play i Apple Store. Studenti rádi využívají obzvláště následující:

 1. Lingolan TOEIC – „helps you improve listening and reading skills in the format of the TOEIC test“.
 2. Practice for TOEIC® Test Pro
 3. TOEIC Test 
 4. Essential Vocabulary – slovní zásoba v mobilu nejen pro TOEIC/TOEFL

Další tipy:

Instrukce pro kandidáty se specifickými potřebami

V případě, že budete potřebovat úpravu testových podmínek (např. prodloužení časového limitu, zvětšení písma apod.), kontaktujte, prosím, Mgr. Zuzanu Kovářovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nejpozději 3 měsíce před konáním zkoušky a domluvte se na dalším postupu. Studujete-li na Jihočeské univerzitě, kontaktujte rovněž Centrum podpory studentů se specifickými potřebami. Dále si, prosím, prostudujte tento manuál:

Ceník

Studentům JU nabízíme sníženou cenu ke všem zkouškám a certifikátům.
Student může být požádán o potvrzení o studiu.

Studenti magisterského a doktorského programu PřF JU, kteří se na termín zkoušky OJZ/930, OJZ/935 nebo OJZ/940 přihlásí přes STAG, poplatek za zkoušku TOEIC/TOEFL nehradí.

Jazykový audit

Naše centrum nabízí společnostem a organizacím jazykový audit.

Další informace jsou k dispozici zde (web ETS).

Další informace

Kontakt

 • Mgr. Zuzana Kovářová

 • +420 387 772 286

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0