Katedra zoologie

Doktorské obory

Doktorský obor Entomologie

garant: doc. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu biologie hmyzu, a to jak v rovině obecné a teoretické (arachno)entomologie (morfologie, fyziologie, genetika, ekologie, systematika a fylogeneze), tak i v rovině výzkumu aplikovaného (např. integrovaná ochrana rostlin a ochrana biodiverzity). Získané znalosti umožní absolventům uplatnění jak na specializovaných pracovištích např. rostlinolékařské služby, v lesnictví a pracovištích ochraně přírody a životního prostředí, tak i v základním výzkumu a ve školství.

Doktorský obor Fyziologie a vývojová biologie živočichů

garant: prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc.

Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního fyziologického výzkumu na úrovni molekul, buněk i celých organismů se zaměřením na fyziologii ekologickou i molekulární. Studenti se naučí používat moderní fyziologické metody založené na automatickém sběru dat a počítačovém zpracovávání výsledků. Získané znalosti umožní absolventům uplatnění ve specializovaných biologických, lékařských a veterinárních laboratořích, v základním výzkumu i ve školství.

Doktorksý obor Zoologie

garant: doc. Mgr. Radim Šumbera, Ph.D.

Zadávaná témata disertačních prací zahrnují problematiku a metody současné biologie a ekologie živočichů, zaměřené především na fylogenezi živočichů, tropickou ekologii, koevoluce parazitů a hostitelů, morfologii členovců, ekologii, behaviorální ekologii a etologii ptáků a savců, ekologii ryb a populační biologii a biodiverzitu obojživelníků. Získané znalosti absolventům umožní uplatnění v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, ochrany životního prostředí (např. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), zemědělství a lesnictví, školství a kultury (např. muzea a zoologické zahrady).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0