Katedra informatiky

Státní závěrečné zkoušky

Organizace SZZ na katedře informatiky

Organizace SZZ na KI

 1. K zajištění průběhu SZZ je navržena a schválena komise, která se skládá z dílčích komisí pro jednotlivé předměty. Každý student skládá zkoušku ze dvou povinných předmětů a z předmětu, který je dán jeho odborným zaměřením.
 2. Volba předmětu:
  Pro obor Aplikovaná informatika jsou povinné předměty: Teoretické základy informatiky a Informační a komunikační technologie. Jako třetí předmět si uchazeč zvolí předmět, který má stejný název jako zaměření jeho studia.
  Pro dvooborové studium Informatika jsou rovněž povinnými předměty Teoretické základy informatiky a Informační a komunikační technologie. Jsou zde však dvě odlišnosti od oboru Aplikovaná informatika:
  1. Předmět Informační a komunikační technologie má odlišné zkušební okruhy.
  2. V případě, že uchazeč volí dva předměty z druhého oboru studia, pak v oboru Informatika volí pouze jeden předmět z předmětů Teoretické základy informatiky a Informační a komunikační technologie.
 3. KI připraví časový rozpis studentů na jednotlivé zkoušky.
 4. Zkoušky z jednotlivých předmětů skládají studenti ústně před dílčí komisí pro daný předmět. Každá dílčí komise bude pracovat samostatně dle časového harmonogramu, který bude zpracován na KI. Předseda dílčí komise zodpovídá za vyzkoušení všech studentů dle časového harmonogramu a vyplnění protokolu o zkoušce.
 5. V protokolu o zkoušce musí být vyplněné otázky, které si student vylosoval, výsledná známka spolu s přiděleným počtem bodů a podpisy zkoušejících.
 6. V případě, že z daného předmětu bude zkoušet více zkoušejících, musí být stanoveno, které okruhy jednotliví zkoušející zkouší včetně případné zastupitelnosti.
 7. Každý student si při zkoušce z předmětu vytáhne 2 otázky, na které vzápětí odpovídá.
 8. Předseda dílčí komise sdělí bezprostředně po zkoušce studentovi, zda prospěl či nikoliv, ale nesděluje známku. Pokud student neprospěl je na něm, zda bude či nebude pokračovat.

Časový harmonogram

 1. V rámci jednoho dne se budou zkoušky provádět ve dvou samostatných blocích s hodinovou přestávkou na oběd. V dopoledním i odpoledním bloku se bude plánovat maximálně 6 studentů. Za jeden den bude tedy vyzkoušeno maximálně 12 studentů.
 2. Dopolední blok bude trvat od 8 do 12 hodin a odpolední blok bude trvat od 13 do 17 hodin. V případě, že bude plánováno méně studentů v bloku, bude harmonogram dle toho upraven. Přestávka na oběd je tedy plánována od 12 do 13 hodin.
 3. Každý blok bude zahájen představením komise a přihlášených studentů a ukončen vyhlášením výsledků zkoušek všech studentů, kteří konali zkoušky v daném bloku.
 4. Na dílčí zkoušku z jednoho předmětu se počítá pro jednoho studenta celkem 30 minut. Tento čas se využije následujícím způsobem: 20 + 5 minut na zodpovězení 2 otázek, které si student vylosoval a na případné doplňující otázky členů komise. Doplňující otázky by měly směřovat zejména na souvislosti a přesahy zkoušeného tématu. Cílem rozhodně není soutěžit, kdo je větší odborník a ztrácet čas zbytečnými diskuzemi. Zbývajících 5 minut je určeno na poradu komise, zda student zkoušku udělal či nikoliv a oznámení tohoto výsledku studentovi.
 5. Návrh známky ze zkoušky a návrh počtu bodů provede každý člen komise a zaznamená do připravené tabulky. Na konci bloku se komise poradí a určí výsledné známky a počty bodů pro všechny studenty, kteří byli zařazeni do bloku a tyto výsledky se zaznamenají do protokolu. Lze si představit i alternativní přístup spočívající v tom, že definitivní výsledek studenta bude určen bezprostředně po jeho zkoušce.
 6. V průběhu každého bloku je možné naplánovat krátkou přestávku v rozsahu cca 15 minut na svačinu. Je to v kompetenci dílčí komise a odvíjí se to i od počtu studentů, kteří jsou zařazeni do bloku. 
 7. Zbývající čas po skončení práce dílčích komisí bude využit ke zpracování závěrečných protokolů jednotlivých studentů a k vyhlášení celkových výsledků za daný blok.

Okruhy pro SZZ

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0