Katedra fyziky

Fyzikální měření a modelování

Navazující magisterský obor Fyzikální měření a modelování nabízí možnost magisterského vzdělávání zejména absolventům bakalářských oborů Fyzika a Měřicí a výpočetní technika. Magisterské studium na PřF lze zahájit od LS i ZS.

Přihlášky ke studiu do navazujícího magisterského oboru Fyzikální měření a modelování budou přijímány do termínů uvedných v dokumentu Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení. Bývá kolem 16. května pro studium od ZS a kolem 15. prosince pro studium od LS.

Garant oboru, kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D.

Profil absolventa studijního oboru a cíle studia

Cílem studia je poskytnou magisterské vysoškolské vzdělání absolventům, kteří budou mít hluboký teoretický matematický i fyzikální základ pro pochopení pokročilých fyzikálních jevů a zkušenosti s pokročilými fyzikálními měřicími technikami. Fyzikální procesy budou schopni nejen experimentálně měřit, ale i modelovat za použití vhodného softwaru. Budou seznámeni i se softwarem na zpracování a vizualizaci dat a řízení experimentů. Díky vysoké kvalitě jazykového vzdělávání na PřF JU budou absolventi schopni pracovat s anglicky psanou literaturou a softwarem a komunikovat se zahraničními odborníky a partnery.

Díky svému nadhledu, zkušenostem s řešením problémů v řadě oblastí fyziky experimentálními přístupy i modelováním a znalostí vazeb mezi těmito přístupy bude absolvent schopen zastávat pozice v základním i aplikovaném výzkumu akademických pracovišť a výzkumných a vývojových centrech výrobních závodů či jejich provozech. Uplatnění nalezne také ve specializovaných soukromých firmách věnujících se fyzikálnímu měření a servisu měřících zařízení.

Absolvent studia si rozšíří své dosavadní znalosti o magisterské kurzy věnované pokročilému fyzikálnímu měření a modelování. Jejich profil odpovídá zaměření pracoviště (optická měření, plazmové technologie, zpracování audiosignálů, elektronová mikroskopie, částicové i spojité počítačové modelování, modelování fyzikálních procesů a řízení experimentů). Poptávce významných zaměstnavatelů v jižních Čechách (ČEZ - JE Temelín, Bosch - výrobní a vývojový závod v Č. Budějovicích zaměřený na palivové systémy a zpracování plastů) vycházejí vstříc kurzy věnované jaderné fyzice a energetice (Jaderná energetika) a modelování proudění (Numerická matematika II. - num. výp. dif. rov., Počítačová fyzika – spojité modelování).

Se zaměřením vědecké činnosti Katedry fyziky a vybavením vědeckých laboratoří se uchazeč může seznámit na stránkách jednotlivých laboratoří.

Studijní plán

V průběhu magisterského studia musí student získat alespoň 120 kreditů. Tyto kredity získá za povinné předměty oboru (41 kreditů), za povinně volitelné předměty v minimálním rozsahu 32 kreditů, za volitelné předměty vlastního výběru v minimálním rozsahu 8 kreditů a za diplomovou práci (39 kreditů).
Pokud student absolvoval některý z povinných předmětů již v bakalářském studiu, musí si odpovídající počet kreditů doplnit některým povinně volitelným předmětem (bak. obor Fyzika obsahuje povinně předměty Matematická analýza III, IV; naopak bak. obor Měřicí a výpočetní technika obsahuje povinně předměty Elektronika II a Principy a systémy měřících přístrojů).


Elektronické a elektrotechnické předměty

 • Elektronika II. (povinný předmět, absolventi MVT absolvují v bak. studiu)
 • Modelování elektronických (povinně volitelný předmět)
 • Přenos a zpracování signálů (povinně volitelný předmět)

Měřicí technika

 • Principy a systémy měřicích přístrojů (povinný předmět, absolventi MVT absolvují v bak. studiu)
 • Snímače, detektory, čidla I - principy (povinný předmět)
 • Snímače, detektory, čidla II - příklady apl. (povinný předmět)
 • Speciální měření (povinný předmět)

Fyzikální předměty

 • Electron Microscopy I. (povinně volitelný předmět)
 • Electron Microscopy II. (povinně volitelný předmět)
 • Fyzika nízkých tlaků a vakuových technologií (povinně volitelný předmět)
 • Fyzika plazmatu (povinně volitelný předmět)
 • Kvantová teorie I. (povinně volitelný předmět, absolventi Fyziky absolvují v bak. studiu)
 • Lasery a nelineární optika (povinně volitelný předmět)
 • Optická spektroskopie (povinně volitelný předmět)
 • Plazmová fyzika a astrofyzika (povinně volitelný předmět)
 • Plazmové povrchové nanoinženýrství (povinně volitelný předmět)

Modelování

 • Modelování a simulace (povinně volitelný předmět)
 • Modelování v Matlabu (povinně volitelný předmět)
 • Počítačová fyzika – částicové modelování (povinný předmět)
 • Počítačová fyzika – spojité modelování (povinný předmět)
 • Pokročilé simulace ve fyzice mnoha částic (povinně volitelný předmět)

Programování

 • LabView (povinně volitelný předmět)
 • Paralelní programování (vyučované v EN - Parallel programming and computing) (povinně volitelný předmět)
 • Pokročilé programování v C++ (povinně volitelný předmět)

Matematické předměty

 • Úvod do diferenciálních rovnic (povinně volitelný předmět, absolventi Fyziky absolvují v bak. studiu)
 • Diferenciální rovnice (povinně volitelný předmět)
 • Matematická analýza III. (povinný předmět, absolventi Fyziky absolvují v bak. studiu)
 • Matematická analýza IV. (povinně volitelný předmět)
 • Numerická matematika I. (povinný předmět)
 • Numerická matematika II. (povinně volitelný předmět)

Aplikované předměty

 • Jaderná energetika (povinně volitelný předmět)
 • Materiály a technologie přípravy (od AR 2024/25 Nanomateriály a technologie přípravy) (povinně volitelný předmět)
 • Počítačová grafika (povinně volitelný předmět)

Cizí jazyk

 • Magisterská zkouška z angličtiny (povinný předmět)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0