Katedra experimentální biologie rostlin

Nabídka témat

Témata nabízených kvalifikačních prací

Název (klikněte si pro detail) Typ práce Školitel Aktualizace Obsazeno?
Regulation of bioenergetics homeostasis at the protein/membrane levels. Ph.D. Radek Kaňa 2024  
"Rychlošlechtění" máku"
Speed breeding" of poppy
Bc., Mgr. Martin Janda 2023  

Genová editace máku
Poppy gene editing 

Bc., Mgr. Martin Janda 2023  

Transkriptomika máku a jeho patogenů-škůdců
Transcriptomic analyses of poppy and its pathogens

Bc., Mgr. Martin Janda 2023  
ROS v reakci na MAMPs napříč rostlinnou říší
ROS in response to MAMPs across the plant kingdom
Bc. Martin Janda 2023  Julie Hlaváčová
Metabolický screening ozimého a jarního máku setého
Metabolic screening of winter and spring poppy
Bc., Mgr. Martin Janda, Tereza Kalistová 2023  
Kutikula na listu máku (Papaver somniferum)
Cuticle
 on leaf of the poppy
 (Papaver somniferum)
Bc., Mgr. Jitka Janová, Tereza Kalistová 2023  

Průduchy na makovicích Papaver somniferum
Stomata on poppyheads (Papaver somniferum)

 Bc., Mgr.   Jitka Janová, Tereza Kalistová  2023  
Databáze shrnující informace o koncentracích kyseliny salicylové v rostlinách
Database of salicylic acid concentrations in plants
Bc., Mgr. Martin Janda 2023  
Studium vývoje a funkce průduchů u rostlin se změněnou signální drahou kyseliny salicylové
Stomata development and function in plant with altered salicylic acid signalling pathway
Bc., Mgr. Martin Janda 2020 P. B. Trhlínová
Co dělají průduchy v noci? Nový pohled na účinnost využití vody rostlinami
What do the stomata do at night? A new look at plant water-use efficiency

Bc., Mgr., Ph.D.

Jitka Janová
&
Jiří Šantrůček
2023  
Úloha a dynamika depozice vosku v kutikule listu
The role and dynamics of wax deposition in leaf cuticle
Bc., Mgr. Jiří Šantrůček 2020  
Může vzdušný antropogenní amoniak (NH3) „hnojit” živinově chudá rašeliniště? Mechanizmy výměny NH3 mezi rostlinou a atmosférou
Can aerial anthropogenic ammonia (NH3) fertilize nutrient-poor peatlands? Mechanisms of NH3 exchange between plant and atmosphere
Bc., Mgr. Tomáš Hájek 2023 J. J. Borák
Význam atmosférické depozice amoniaku pro mechorosty aneb jak vysušený mech hospodaří a dusíkem.
The importance of atmospheric ammonia deposition for mosses: how desiccated mosses manage nitrogen.

(Zatím bez přílohy, najeďte myší na text pro krátké info)
Bc., Mgr. Tomáš Hájek 2023  

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0