Katedra experimentální biologie rostlin

"Know-how"

Na naší katedře disponujeme několika unikátními přístroji a "know-how", které rádi nabídneme jako možnost ke spolupráci v rámci jakéhokoliv slibného projektu. Nejlepší odměnou je spoluautorství na publikaci (u dražších analýz cena domluvou).

Systémy pro měření plynové výměny rostlin
LI-6800 (LiCor, Nebrasca, USA)
Bližší informace budou doplněny
2x Li-6400XT (LiCor, Nebrasca, USA)
Měření fotosyntézy, transpirace a dalších důležitých parametrů fyziologie listu (typicky 6 cm2 listu).
Protože máme přístroje dva, uzpůsobili jsme také k měření zvláště svrchní a spodní strany listu (což skoro nikdo jiný nedělá).
A protože přístroj měří velmi přesně změny koncentrace CO2 a vodní páry, lze použít na mnoho jiných účelů (třeba měření dýchání drobného i většího hmyzu).

Fluorescenční kamera – 2D imaging fluorimeter)
FluorCam FC800-C (PSI, Brno, Czech Republic)
Měření fluorescence chlorofylu s prostorovým rozlišením 720 × 560 bodů
Mnoho kinetických parametrů včetně oblíbených Fv/Fm a NPQ
Zoomovatelný objektiv (plocha záběru od ca 5 × 4 cm po asi 20 × 15 cm)
Červené a bílé aktinické světlo s intenzitou až plného slunečního světla.
Kompletně LED osvětlení
Vhodné nejen pro rostliny, ale také řasy (např. možnost vyhodnocovat současně 96 mikrovzorků v imunodestičce) a jiné aplikace (může být například upraveno pro zobrazování GFP konstruktů)

Plynový chomatograf s izotopovým detektorem (GC-IRMS)
Trace 1310 + Delta V Advantage (Thermo, Bremen, Germany)
Měření koncentrací a izotopového složení plynů a rozličných GC dělitelných látek (viz  dále).
100 µl vzduchu (41 nl, 1.83 nmol nebo 85 ng CO2) stačí na δ13C měření CO2 (na koncentraci i méně).
Typicky 10 ng uhlíku vyžadováno pro δ13C měření (semi) volatilních látek (pro koncentraci < 1 ng).
Měření izotopů uhlíku (δ13C), vodíku (δ2D) (snadno rozšiřitelné na dusík δ15N a nesnadno na kyslík δ18O).
Máme různé chromatografické kolony, které umí dělit nepolární i částečně polární látky o počtu uhlíků od 1 (metan) až po ca 50 (alkany, alkoholy, ketony, steroly, estery, terpeny a mnohé jiné).

Izotopový hmotový spektrometr s periferiemi pro měření pevných, kapalných a plynných vzorků
Delta XL (Thermo, Bremen, Germany)
Prvkový analyzáror (EA) pro měření obsahu a izotopového poměru uhlíku a dusíku v pevných a kapalných vzorcích (potřebná navážka: desítky µg až jednotky mg).
Pyrolyzní reaktor (TC-EA) pro měření izotopů vodíku a kyslíku ve vodě (vstřikuje se typicky 1 µl z 12 ml Exetainerů).
Plynová lavice“ (Thermo tomu říká: „Gas bench“) s kolonou na dělení plynů. Měří koncentrace a izotopové poměry například v CO2 ve vzduchu (a koncentrovanějších vzorcích) a metanu (atmosferický obsah musí být předem zakoncentrován) v 12 ml Exetainerech.

Míchací linka na plyny
GMS 150 (PSI, Brno, Česká Republika)
Umožňuje míchat 4 plyny (typicky N2, He, O2 a CO2) prakticky v libovolném poměru a celkovém průtoku až 2 litry za minutu. Hodí se tak pro experimenty manipulující fotorespiraci rostlin (změna pO2) a difusivitu v plynné fázi (nahrazení části nebo všeho dusíku heliem).

Míchací linka pro velké objemy vzduchu
Atmosferický vzduch (až 120 l min-1) prochází odlučovačem vody a CO2 a následně je zvlhčován a ve čtyřech nezávislých proudech (každý až 20 l min-2) obohacován na potřebnou koncentraci CO2. Používáme na experimenty vlivu [CO2] na růst rostlin a vývoj jejich průduchů; ale použitelné i pro jiné dlouhodobé experimenty rostlin v uzavřeném mezokosmu (viz obrázek).

Boxy pro kontrolovaný růst rostlin
    Sanyo-Fytotron
    Percival
Klasické růstové boxy (půdorys přibližně 120 x 40 cm) s možností regulace teploty, ozářenosti a částečně i relativní vlhkosti vzduchu; programovatelné pružně v čase. Osvětlení fluorescenčními trubicemi („zářivky“) je plynule regulovatelné a programovatelné v čase od tmy po přibližně 2/3 plného slunečního svitu (≈ 1000 µmol fotonů m-2 s-1). Zářivky umožňují změnu intenzity v horizontu sekund, čímž se boxy hodí i pro studium dynamiky fotosyntézy a vlivu časové heterogenity ozářenosti (v přírodě velmi rozšířené) na rostliny. 

Fluorescenční mikroskop s kamerou Canon 750D
Olympus BX61
Klasický laboratorní mikroskop vyšší třídy pro pozorování a fotografování v procházejícím světle, odraženém světle (prstýnkový osvětlovací zdroj na objektivu z dílny Jiřího Kubáska) a fluorescence (jak autofluorescence, tak různé fluorochromy). Excitace: UV, modré a zelené světlo. Emisní filtry pro pigmenty DAPI, FITC (fluorescein), TRITC (tetramethylrodamin), TXRED (Texas red). Objektivy 4–50× (suché) a 40× a 100× (imerzní).

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0