Funkční diverzita půdních mikroorganismů rašelinné smrčiny a její vliv na DOM v půdě

(Spolu)řešitel na KBE: Tomáš Picek
Nositel projektu: PřF JU
Poskytovatel: GAČR
Doba trvání: 2013 - 2016

Cíle projektu: 
Cílem projektu je najít propojení mezi kvalitou a kvantitou půdní organické hmoty, složením půdního mikrobiálního společenstva a jeho aktivitami v rašelinných smrčinách na stanovištích lišících se dominantní vegetací a výškou vodní hladiny.

Popis projektu: 
Projekt je zaměřen na vliv vegetační dominanty na půdní mikrobiální společenstvo a na kvalitu a kvantitu půdní organické hmoty (pevné i rozpuštěné). Výzkum probíhá v jednom z nejstarších a nejzachovalejších ekosystémů na našem území – v rašelinných smrčinách (v okolí Kvildy na Šumavě). V těchto ekosystémech dochází dlouhodobě k vysoké akumulaci rašeliny a vysoké retenci vody. Sycení ekosystému podzemní vodou způsobuje vysokou vnitřní heterogenitu, která se dále zvyšuje přítomností cévnatých rostlin a rašeliníku. To ovlivňuje funkci rašelinných smrčin a způsob, jakým získávají, zpracovávají a investují zdroje. Stále je však nejasné, zda jsou vnitřní prostorová heterogenita a přítomnost různých vegetačních dominant provázány s funkční diverzitou půdních mikroorganismů a s procesy, které ovlivňují kvalitu a kvantitu rozpuštěné organické hmoty v půdě. V rámci projektu se studuje vliv cévnatých rostlin (suchopýr pochvatý, brusnice borůvka) a rašeliníku (Sphagnum girgensohnii) na kvalitu a kvantitu půdní organické hmoty a funkční diverzitu mikrobiálního společenstva na třech lokalitách rašelinných smrčin s využitím chemických, mikrobiologických a molekulárně-biologických metod. Používané metody zahrnují chemické a biologické metody, značení stabilními izotopy a pyrosekvenace, terénní měření jsou doprovázeny manipulativními pokusy v laboratoři.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0