Nové pohledy na koexistenci a rozdělení nik terestrických orchidejí: funkční vlastnosti formující interakce mezi orchidejemi a houbami

(Spolu)řešitel na KBE: Jana Jersáková
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2018 - 2020

Cíle projektu: 
Cílem projektu je identifikace faktorů, které umožňují koexistenci a rozdělení nik orchidejí v druhově bohatých společenstvech dvou klimaticky odlišných regionů, pomocí studia funkčních vlastností orchidejí a jejich mykorhizních hub.

Popis projektu: 
Rostlinné druhy mohou v přírodě koexistovat díky rozdělení nik a právě spojení s mykorhizními houbami jim tuto diferenciaci zdrojů může umožnit. Životní cyklus vstavačovitých rostlin je na mykorhizních houbách značně závislý a jejich koexistence je zřejmě silně ovlivněná funkčními vlastnostmi (FV) mykobiontů. Tento předpoklad je v souladu se zjištěním, že sympatrické druhy orchidejí se obvykle pojí s rozdílnými houbovými partnery. Není však známo, do jaké míry se orchideoidní houby liší ve svých ekologických strategiích a odpovídajících FV, které dělbu nik umožňují. Navrhujeme projekt, kter&yacu te; zkoumá FV společenstev orchidejí a hub v druhově bohatých biotopech dvou klimaticky odlišných regionů, se zvláštním zřetelem na využití živin a enzymatickou aktivitu hub, mykorhizní specificitu v různých podmínkých a přítomnost endosymbiotických bakterií. Pomocí analýzy bipartitních sítí a mnohorozměrných statistických metod popíšeme strukturu společenstev orchidejí a hub a kovarianci FV obou partnerů. FV orchideoidních hub budou takto komplexně prozkoumány vůbec poprvé.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0