Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu znečištěných stojatých vod

Řešitel: David Boukal
(Spolu)řešitel na KBE: David Boukal
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2018 - 2020


Popis projektu: 
Nedostatečná znalost sladkovodních společenstev post-industriálních stanovišť znečištěných těžkými kovy znemožňuje jejich efektivní rekultivaci, jež by měla zohlednit i potenciální význam pro ochranu biodiverzity. Stojaté vody v sedimentačních nádržích popílkových odkališť zároveň představují jedinečné přírodní laboratoře pro studium vlivu stresorů na společenstva.

Projekt sleduje ochranářskou hodnotu i ekologii společenstev na těchto stanovištích pomocí kombinace terénního výzkumu na krajinné škále, terénních experimentů a analýzou obsahu těžkých kovů napříč trofickými gildami a taxony. Cílem je získat první detailní data o sladkovodních společenstvech těchto stanovišť, srovnat je se společenstvy blízkých pískoven a zhodnotit účinky těžkých kovů na jedince a populace. To nám umožní stanovení klíčových stresorů formujících tato společenstva, poskytne doporučení pro obnovu umělých stanovišť a přispěje k širšímu porozumění biodiverzitě antropogenních stanovišť. (Projekt probíhá ve spolupráci s Robertem Tropkem z Biologického centra AV ČR).

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0