Vliv funkčního typu a fenologie rostlin na rhizodepozice za měnících se podmínek půdního prostředí

(Spolu)řešitel na KBE: Keith Edwards
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2019 - 2021

Cíle projektu:
Cílem projektu je zjistit, jaký je vliv rostlinného funkčního typu a fenologie na kvalitu a kvantiak fungující typy rostlin a fenologické stupně ovlivňují množství a kvalitu vstupů rostlin při kombinovaných změnách hladin živin a vody a jejich vlivu na strukturu a procesy půdní mikrobiální komunity.

Popis projektu:
Cílem navrhovaného projektu je zjistit, jaký je vliv rostlinného funkčního typu a fenologie na kvalitu a kvantitu rhizodepozice a následně na složení a aktivity půdního mikrobiálního společenstva za měnících se živinových a vlhkostních poměrů v půdě. K tomu účelu bude založen mezokosmový pokus, kde se budou sledovat reprezentativní druhy mokřadních rostlin patřící ke kompetitivním a konzervativním typům, jejich růstové vlastnosti a distribuce živin a organických látek a jak jsou tyto parametry ovlivněny fenologickými fázemi rostlin. Přepokládáme, že konzervativní druhy rostlin porostou lépe v nepříznivých vlhkostních podmínkách ve srovnání s kompetitivními druhy. Zvýšený přísun živin však tento efekt zmírní a bude spíše podporovat růst kompetitivních druhů. Kompetitivní druhy rostlin budou vykazovat vyšší plasticitu v měnících se environmentálních podmínkách. Tyto změny rostlinných parametrů budou mít zásadní vliv na složení půdního mikrobiálního společenstva a jeho aktivity.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0