Propojení experimetálních a matematických přístupů ve studiu vlivu redoxního potenciálu půdy na využitelnost substrátu mikroorganismy

(Spolu)řešitel na KBE: Petr Čapek
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2020 - 2022

Cíle projektu: 

Cílem projektu je kombinací experimentálního a matematického přístupu kvantifikovat vliv redoxního potenciálu a koncentrace anorganických akceptorů elektronů na využitelnost organického substrátu mikrobiálními společenstvy dvou půd s odlišným obsahem anorganických akceptorů elektronů.

Popis projektu: 

Efektivita, s jakou půdní mikroorganismy využívají dostupný organický substrát (označovaná akronymem CUE), rozhoduje ve svém výsledku o tom, zda půda zadržuje, nebo ztrácí uhlík (C). CUE je definována jako podíl množství C vstupujícího do buňky využitého na tvorbu buněčných produktů a představuje důležitý parameter současných biogeochemických matematických modelů. Vliv různých půdních vlastností na hodnotu CUE však dosud není uspokojivě vysvětlen. V rámci tohoto projektu navrhujeme dlouhodobý inkubační pokus. Jeho cílem je studovat vliv redoxního potenciálu půdy a koncentrace anorganických akceptorů elektronů na CUE pomocí sledování řady chemických, izotopových, genetických, mikrobiálních a biochemických charakteristik dvou půd a to na jemné časové škále. Použité půdy díky historickému zatížení kyselými depozicemi a rozdílnému obsahu železa představují v kontextu navrhovaného projektu ideální studijní subjekt. Hodnocení vlivu obou faktorů na hodnotu CUE bude kvantitativně stanoveno pomocí matematického modelu, který zohledňuje proměnlivé chemické složení půdní mikrobiální biomasy.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0