Pochopení vlivu kombinovaných stresorů na sladkovodní biotu: Změní klimatická změna dopad chemického znečištění?

(Spolu)řešitel na KBE: David Boukal
Poskytovatel: GAČR
Doba trvání: 2020 - 2022

Cíle projektu: 

Naším cílem je objasnit kombinovaný dopad antropogenního chemického znečištění a změny klimatu na sladkovodní ekosystémy za použití laboratorních a mesokosmových pokusů zaměřených na biotu malých stojatých vod s převahou vodních bezobratlých.

Popis projektu: 

Řada antropogenních stresorů představuje vážnou hrozbu pro biodiverzitu a fungování ekosystémů na Zemi. Patří k nim i změna klimatu a chemické znečištění, jejichž vliv bude zřejmě narůstat. V současnosti nemáme dostatek dat a ucelený koncept, pomocí kterého bychom mohli předvídat odezvy sladkovodních společenstev na tyto kombinované stresory. K zaplnění této mezery ve znalostech použijeme laboratorní a mesokosmové pokusy, abychom ukázali, jak v malých stojatých vodách ovlivňují běžně používaná farmaka a pesticidy daný ekosystém a tok energie ve společenstvech. Navíc budeme zjišťovat, zda mohou být předpokládané negativní vlivy antropogenního znečištění pozměněny očekávaným oteplením klimatu. Zaměříme se na tři organizační úrovně, které mohou ovlivňovat ekosystémy a jimi poskytované služby: (1) změny ve složení společenstev a fungování ekosystému, které propojíme se (2) změnami v mezidruhových interakcích a (3) změnami fyziologických projevů a chování jedinců.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0