Globální změny klimatu - mezinárodní projekt CRYOVULCAN

(Spolu)řešitel na KBE: Jiří Bárta
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2020 - 2022

Popis projektu: 

Tání permafrostu je pravděpodobně jedním z nejdůležitějších přírodních procesů v Arktidě, který může díky globálním změnám klimatu uvolnit oxid uhličitý z terestrických ekosystémů do atmosféry. V závislosti na množství ledu a odtoku může degradace permafrostu vést k tzv. "mokrému" nebo "suchému" scénáři.

Odlišné podmínky (množství kyslíku, živiny) v těchto scénářích budou ovlivňovat biologicko-chemické procesy a mikrobální společenstva žijící v permafrostu, což pravděpodobně povede k různým rychlostem rozkladu organické hmoty (OM) a a tudíž k různým rychlostem uvolňování CO2. V našem aktuálním mezinárodním projketu CRYOVULCAN studujeme rychlost rozkladu a stabilizace půdní organické hmoty v těchto dvou scénářích (mokrý vs. suchý). Podle (1) suchého, oxického „rezavého“ scénáře předpokládáme výraznější chemické a biologické stabilizační procesy, které vedou k agregaci a minerálně-organickým komplexům v půdě a mohou tak částečně kompenzovat ztráty uhlíku zkrze CO2. Podle (2) mokrého, anoxického „bledého“ scénáře předpokládáme snížení mikrobiální schopnosti rozkládat zejména lignin v důsledku méně účinných ligolytických enzymů anaerovbích mikroorganismů (fenoloxidázy, peroxidázy). V našem mezinárodním týmu propojujeme vědecké kapacity z několika vědních oborů zahrnujících pedologii, biologii a genetiku mikroorganismů.

Náš CRYOVULCAN tým hledá mladé, zapálené vědce, kteří se budou na tomto arktickém výzkumu svými bakalářskými a magisterskými pracemi podílet a pomohou nám lépe pochopit procesy, které v tajícím permafrostu probíhají. V projektu analyzujeme vzorky permafrostu z celého světa (Sibiř, Grónsko, Kanada, Aljaška), na našem pracovišti a v našich laboratořích provádíme genetické analýzy mikrobiálních společenstev, sledujeme jejich aktivitu za různých podmínek a extrapolujeme tyto výsledky na globální arktické měřítko.

Pokud vás projekt zaujal ozvěte se na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0