Katedra biologie ekosystémů

Půda

Zabýváme se biologickou aktivitou půdy, která tvoří základní složku terestrických ekosystémů. Zajímají nás především cykly uhlíku, dusíku a fosforu ve spojitosti se složením a fungováním půdních mikrobních společenstev a jejich vztahy s rostlinami. Dlouhodobě se věnujeme různým typům ekosystémů – od lesních, přes mokřadní (rašeliniště a rašelinné smrčiny) až po luční ekosystémy v horských oblastech. Studujeme především, jak se půdní procesy v těchto ekosystémech mění působením přirozených či lidských vlivů. Naše poznatky se vždy snažíme zasadit do širšího kontextu fungování celého ekosystému.

Velká část našeho výzkumu probíhá na Šumavě. Zde se dlouhodobě věnujeme sledování vývoje a obnovy lesních ekosystémů v souvislosti s kůrovcovými a větrnými kalamitami v podmínkách měnícího se klimatu. Na šumavských rašeliništích sledujeme vliv odvodnění a následné revitalizace na zásoby a kvalitu organické hmoty a fungování půdního mikrobního společenstva.Zkoumáme také ekosystémy alpinského pásma Vysokých Tater, kde sledujeme vliv globálních změn klimatu na mikrobní přeměny živin a jejich vyplavování do horských jezer. Další naše projekty byly zaměřeny například na sledování půdních procesů v tundře a rašeliništích ve Finsku, v permafrostem ovlivněných půdách ze Sibiře nebo Aljašky nebo v mokřadních půdách Belize.

Naše práce je založena na laboratorním zpracování vzorků půd a rostlin odebraných v terénu z reálných ekosystémů, popř. z mezokosmových experimentů. Sledujeme množství a formy uhlíku a živin v půdě a jejich přeměny v kombinaci se stanovením složení a aktivity půdního mikrobního společenstva. Získaná data následně statisticky vyhodnocujeme a snažíme se zasadit do kontextu fungování celého ekosystému.

Dlouhodobě spolupracujeme s ústavy Biologického centra Akademie věd ČR, především s Ústavem půdní biologie a Hydrobiologickým ústavem, s Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů (IFER), Správou NP Šumava a také s několika zahraničními univerzitami.

Půdní lidé

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0