Katedra biologie ekosystémů

Krajina

Krajina je složitý, hierarchický systém vzájemně propojených přírodních i antropogenně ovlivněných ekosystémů, které se vyvíjejí v čase. V současné době očekávaných klimatických změn a vzrůstajících požadavků na krajinu kolem nás, je důležité se věnovat Péči o životní prostředí i obnově kulturní krajiny.


V rámci našeho výzkumu se zaměřujeme na analýzu a hodnocení následujících přírodních jevů a procesů v krajině:

  • Hodnocení vlivu disturbancí na lesní ekosystémy
  • Vývoj biodiverzity rostlin a živočichů jako odpověď na změny využití území a krajinné struktury.
  • Vliv přírodních charakteristik na výskyt fauny a flóry (habitatové modelování).
  • Hodnocením významu zeleně („green structures“) pro biodiverzitu v zastavěných územích.

A dále se zaměřujeme na vliv antropogenních faktorů v krajině neboli ovlivňování krajiny člověkem, a to následujícími tématy:
  • Hodnocení vztahů mezi klíčovými uživateli krajiny a socio-ekonomickými podmínkami (např. legislativou, dotační politikou, vlastnickými poměry apod.), které ovlivňují způsob i rozsah využívání krajiny.
  • Modelování scénářů budoucího vývoje krajiny na základě předem definovaných kritérií.
  • Krajinná problematika z pohledu veřejných politik.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0