SoWaFUN - Ekologie hub na rozhraní půda-voda

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2023 - 2025

Cíle projektu: 

Hlavním cílem je na různých modelových lokalitách určit taxonomický a funkční překryv mezi mikrobiomem půdního a vodního prostředí.

Popis projektu: 

Pochopení procesů spojených s přeměnami organické hmoty (OM) na rozhraní mezi suchozemskými a vodními ekosystémy je klíčové pro pochopení toku energie a makro-prvků (uhlíku a dusíku) na úrovni krajiny. Houby produkují širokou škálu extracelulárních enzymů a přeměňují různé formy komplexní OM rostlinného původu, a jsou tak jedním z hlavních regulátorů uhlíkové bilance. Předpokládáme, že na rozdíl od dosud přijímaných paradigmat zůstávají mnohé houby kolonizující rostlinnou hmotu v suchozemských podmínkách důležitými hráči v přenosu energie na vyšší trofické úrovně ve stojatých sladkých vodách.
Abychom s dostatečným rozlišením odhalili složité interakce, které doprovázejí životní styl hub na rozhraní půdy a vody, sestavili jsme tým spolupracovníků s multidisciplinárním zaměřením a využijeme kombinaci moderních molekulárních metod, pokročilých bioinformatických analýz a nejmodernějších přístupů v analytické chemii k odstranění některých naléhavých mezer ve znalostech nově vznikajícího oboru mikrobiální ekologie.

V rámci projektu nabízíme nová zajímavá témata bakalářských a magisterských prací. Pro bližší informace: doc. Ing. Jiří Bárta. PhD. (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Ilustrační obrázek: Bakterie barvené metodou FISH  na houbové hyfě v půdě (Eickhorst and Tippkötter, 2008, Soil Biology and Biochemistry 40(7):1883-1891)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0