Řekni, kde ty houby jsou? Vlivy hnojení na mykorrhizní houby v trvalých travních porostech

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Doba trvání: 2022 - 2024

Cíle projektu: 

V projektu (a) ukážeme vlivy hnojení na arbuskulární a "fine endophyte" mykorhizu v travách a dvouděložných bylinách; (b) oddělíme vliv dusíku a fosforu na mykorrhizní symbionty na N:P gradientu 12 lokalit; (c) změříme odezvu klíčových houbových taxonů na jednotlivé zdroje živin.

Popis projektu: 

Tento projekt má řešitele na KBE, ale zbytek teamu je z katedry botaniky (M. Šmilauerová, J. Košnar, E. Holá, B. Divišová, a dvě studentky magistrantského stupně). S použitím výsledků šesti terénních experimentů budeme zkoumat vlivy hnojení trvalých travních porostů na společenstva arbuskulárních a "fine endophyte" mykorhizních hub v kontextu zintenzivňujícího se zemědělství. Speciální pozornost zaměříme na převládající hnojení dusíkem, ale vezmeme v úvahu jeho interakci s dostupností fosforu v půdě. Za užití molekulárních metod prostudujeme změny houbových společenstev pokud jde o jejich složení, taxonomickou, fylogenetickou a funkční diverzitu, a pomocí světelné mikroskopie kvantifikujeme kolonizaci rostlinných kořenů. Náš projekt také odhadne u běžných druhů arbuskulárních mykorhizních hub funkční odezvu jejich hyf na přidání dusíku, fosforu či organické hmoty do půdy, za použití inovativní metody měření funkčních vlastností hyf v terénních podmínkách. Náš projekt přinese nové pohledy na to, jak fungují společenstva symbiotických hub v travinných ekosystémech, a umožní lepší porozumění jejich odezvě na změny v intenzitě hospodaření.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0