Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese

(Spolu)řešitel na KBE: Zuzana Urbanová
Poskytovatel: Komunitární program LIFE
Doba trvání: 2018 - 2024

Cíle projektu: 
  • Přeshraniční obnova rašelinišť a mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů
  • Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného
  • Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny
Popis projektu: 

V rámci projektu bude revitalizováno 1672 ha odvodněných rašelinišť a mokřadů, obnova průmyslově těženého rašeliniště Vlčí jámy a zablokování více než 80 km odvodňovacích kanálů a obnova 13 km drobných potoků.

Hlavním cílem řešitelského týmu z katedry KBE je monitoring půdních procesů a klimatu, jehož výsledy budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti revitalizačních zásahů na různých typech rašelinišť.

Finanční podpora pochází z komunitárního programu LIFE. Jedná se o finanční nástroj Evropské unie na podporu aktivit spojených s ochranou přírodních stanovišť a ohrožených druhů a se zmírňováním klimatické změny. Projekt je financován s přispěním Ministerstva životního prostředí ČR a Bayerischer Naturschutzfonds.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0