Doktorské studium na KBE

Doktorský program Biologie ekosystémů

Katedra biologie ekosystémů (Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity) je zodpovědná za doktorský program Biologie ekosystémů. Tento program je zaměřen na studium procesů na úrovni celých ekosystémů, tj. na toky hmoty, energie a informací mezi jejich jednotlivými kompartmenty. Program je vysoce interdisciplinární a propojuje ekologii rostlin a živočichů v suchozemském i vodním prostředí. Inovativní metody výzkumu, jako je sekvenování nové generace, stabilní izotopy, stechiometrie, mezokosmové experimenty a mnoho dalších jsou přístupné každému žadateli. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, schopnost studentů navrhovat, analyzovat a hodnotit experimenty. Výzkum doktorských prací je často prováděn v úzké spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i. a Botanickým ústavem AV ČR, v.v.i..

Absolventi jsou připraveni pro vedoucí a řídící místa v institucích zaměřených na biologický a ekologický výzkum a management. Mohou najít uplatnění ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách, v ústavech aplikovaného výzkumu v zemědělství, lesnictví a ochraně přírody, v muzeích, institucích státní a veřejné správy, v komerčních organizacích, i v neziskových organizacích v oblasti životního prostředí.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce:

  • Vědecko-výzkumný nebo vědecko-pedagogický pracovník vysokých škol a výzkumných ústavů, muzeí.
  • Pracovník orgánů státní správy různých stupňů, především řídicí funkce odborných sekcí státní správy (RŽP, MŽP).
  • Pracovník orgánů ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny, Správy Národních parků a Chráněných krajinných oblastí, ČIŽP, atd.).
  • Samostatný odborný pracovník tuzemských i zahraničních agentur pro regionální rozvoj, životní prostředí, fondy EU atd..
  • Podnikatelská sféra – manager v oblasti environmentální problematiky, firemní ekolog, poradce pro environmentální problematiku (projekty, expertní posudky), pracovník servisních ekologických laboratoří
  • Pracovník neziskových organizací v oblasti životního prostředí.
Doktorský program Hydrobiologie

Díky odbornému zázemí a spolupráci s Hydrobiologickým ústavem BC AV ČR, v.v.i. a Centrum Algatech MBÚ AV ČR, v.v.i. v nedaleké Třeboni zajišťuje PřF JU jako jediná česká vysoká škola samostatné doktorské studium v oboru Hydrobiologie.

Náš studijní program zajišťuje vědeckou výchovu studentů v celé šíři problematiky a metod současné hydrobiologie a limnologie, zaměřené především na výzkum ekosystémů údolních nádrží, rybníků a jezer, chemické procesy a transformaci živin, produkční a mikrobiální procesy probíhající v povrchových vodách. Zadávané disertační práce se orientují jak na specifické dílčí otázky základního výzkumu složek vodních ekosystémů, tak na holistický přístup k celým ekosystémům, včetně jejich povodí, i na aplikace využitelné v praktické oblasti řízení jakosti vody ve vodním hospodářství. Specifické otázky řešíme kultivací organismů za kontrolovaných podmínek ve zjednodušených modelových systémech nebo zapojením do dlouhodobého výzkumu vodních ekosystémů. Velký důraz klademe na monitorovací a experimentální přístupy, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání odběrů a pokusů a správně je statisticky vyhodnotit. Výzkum je založen na aplikaci moderních metod a špičkového přístrojového vybavení v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Získaná kvalifikace našim absolventům umožňuje dobré uplatnění ve vědě a výzkumu, stejně jako ve veřejném i privátním sektoru vodohospodářských podniků a organizací.Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0