D81 - K Evidenci mobilit na PřF

Opatření děkana ze dne 28.6.2017

Toto opatření navazuje na Opatření rektora JU č. R 355 o evidenci mobilit na JU z 1. 6. 2017
A je metodickým pokynem ke správné realizaci opatření R 355 na fakultě. 

Na fakultě evidujeme následující mobility:

 1. Výjezdy akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců JU, kteří vyjíždějí na zahraniční instituci na výukové, výzkumné a jiné typy mobilit, školení a stáží, výjezdy v rámci mezinárodních projektů a programů.
  Nástroj k evidenci: iFIS
 2. Příjezdy akademických pracovníků („hostujících profesorů“) a ostatních zaměstnanců ze zahraničních institucí na výukové, výzkumné či jiné mobility, příjezdy v rámci mezinárodních projektů a programů na JU.
  Nástroj k evidenci: VERSO
 3. Mobility studentů JU, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyt nebo stáž v délce 5 a více pracovních dní. Evidují se mobility rámci veškerých vzdělávacích, vědeckých, výzkumných a dalších mobilit, např. v rámci programu Erasmus, Institucionálního plánu (tzv. freemovers), příjezdy či výjezdy v rámci univerzitních a fakultních projektů (např. GA JU), programu CEEPUS, AKTION, Norské fondy a fondy EHP aj.
  Nástroj k evidenci: VERSO + STAG (z STAGu se automaticky generuje do Verso)
 4. Mobility studentů, kteří přijíždějí na studijní pobyt nebo stáž v délce 5 a více pracovních dní na JU. Evidují se mobility v rámci vzdělávacích, vědeckých, výzkumných a dalších mobilit, např. v rámci programu Erasmus, Institucionálního plánu (tzv. freemovers), příjezdy či výjezdy v rámci univerzitních a fakultních projektů (např. GA JU), programu CEEPUS, AKTION, Norské fondy a fondy EHP aj.
  Nástroj k evidenci: VERSO + STAG (z STAGu se automaticky generuje do Verso)

Evidence jednotlivých typů mobilit a odpovědné soby:

Sběr dat pro bod 1 zajišťují na základě cestovních příkazů pracovnice děkanátu (p. Kabelová, p. Bílková), pro body 2-4 bude probíhat přes sdílenou tabulku. https://docs.google.com/spreadsheets/d/105A13Dj021I5GMUcLvUR-ueE-Bsuq7FBD_KXxVrlLBk/edit?usp=sharing, která bude pravidelně aktualizována, nejpozději ke konci čtvrtletní (tj. 30.3., 29.6., 30.10., 30.12.). K tomu datu jsou pověřené osoby (seznam osob viz níže) povinny pravidelně tabulku aktualizovat, aby pověřený pracovník: PhDr. Jana Dvořáková (referentka pro zahraniční a studijní oddělení)  zajistil úplné a včasné zadání údajů do modulu Mobility ve VERSO.

Mobility – referentka :                  PhDr. Jana Dvořáková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kl.2249

Referenti za katedru/ústavy - jsou ustanoveni na PřF JU:

Jungwirthová Marcela, Ing. Katedra molekulární biologie a genetiky (KMBG)
Fialová Petra, Ing. Katedra experimentální biologie rostlin (KEBR)
Sumerauerová Dana, Ing. Katedra informatiky (UAI)
Vithová Naděžda CPE+LAPE
Lenka Štifterová, Ing.

Katedra parazitologie (KPA)
Katedra medicínské biologie (KME)

Weiterová Iva Mgr. Katedra botaniky (KBO)
Maxerová Jana Mgr.  Katedra zoologie (KZO)
Vrbová Jana PhDr., Ph.D. Katedra biologie ekosystémů (KBE)
Magdaléna Kučerová Katedra matematiky a biomatematiky (UMB)
Katedra fyziky (UFY)
Katedra chemie a biochemie (UCH)
Oddělení jazyků

Pomůcka pro referentku Mobilit

Financování v IS STAG pro mobility:

51 Erasmus+: Erasmus
52 Erasmus+: Erasmus Mundus
53 Erasmus+: ostatní
54 Program Leonardo da Vinci- bude z číselníku odstraněn
55 jiný program EU
56 Program CEEPUS
57 Program AKTION
58 Visegrádský fond
59 Program DAAD
60 Mezivládní dohoda
61 Rozvojový projekt MŠMT- tzv. freemovers, Institucionální plán- bude doplněno
62 Univerzitní/fakultní stipendium
63 Samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
69 Jiná forma krátkodobého studijního pobytu (letní školy)
70 Projekty GA JU
71 Norské fondy /EHP
72 OP VVV ( CZ-Bavorsko, CZ-Rakousko) 
73 fakultní stipendium

Číselné kódy 70 ař 73 jsou v jednání s Bc. Krlínem, zda se budou doplňovat do IS STAG

V současnosti uvedené programy v Modulu Mobility (Příjezdy zaměstnanců, Příjezdy studentů)

Programy:
spoluúčastí účastníka
CŽV - z prostředků účastníka
CŽV - z prostředků VŠ získaných v rámci OP
CŽV - z vlastních prostředků VŠ
Erasmus+: KA103
Erasmus+: KA 107 (tzv. Kreditová mobilita) – bude doplněno
Erasmus+: Erasmus Mundus
Erasmus+: ostatní-KA 2, KA01 – Mládež aj. 
Jiná forma krátkodobého studijního pobytu
jiný program EU
Mezivládní dohoda
Program AKTION
Program CEEPUS
Program DAAD
Rozvojový projekt MŠMT
Samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Univerzitní/fakultní stipendium
Visegrádský fond

V Českých Budějovicích dne 28. června 2017 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0