D34 - Pravidla pro práci v počítačových učebnách

Opatření děkana č. D 34 ze dne 21. 5. 2009

Práva a povinnosti uživatelů jsou upraveny Opatřením rektora JU R95 z 23.11.2007 o užívání počítačů, počítačové sítě a software na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Toto Opatření specifikuje další pravidla pro provoz počítačových učeben na PřF JU.

Správcem sítě PřF JU je v současné době ustanovena Dr. I. Dostálková, jejím zástupcem Jan Čečák.

 1. Přírodovědecká fakulta JU provozuje 4 počítačové učebny (P1 – P4)
 2. Provoz v počítačové učebně P4 (v budově ÚMBR):
  1. Vstup je povolen pouze v přítomnosti vyučujícího a to v pracovní dny, 7:00 – 16:00.
  2. Učebnu na požádání přednášejícího odemkne a odkóduje sekretářka děkana. Po ukončení výuky sekretářka děkana opět uzamkne a zakóduje.
  3. V učebně je zakázáno stoupat na bílé lišty na zemi položené. Tyto lišty se nacházejí po stranách a jsou v nich vedeny datové kabely od PC směrem ke stěnám.
  4. Používání učitelských PC v učebně P4 je dovoleno pouze vyučujícím.
  5. Učebna je zároveň certifikovanou síťovou laboratoří pro výuku Cisco Network Academy. Není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat či měnit zapojení techniky umístěné v místnosti.
 3. Přístup do počítačových učeben P1 – P3
  1. Vstup do počítačových učeben je umožněn použitím identifikačních karet JU (viz Opatření rektora JU R 95 z 23.11.2007). Vstup do počítačových učeben s pomocí identifikačních karet je umožněn pouze studentům a zaměstnancům PřF JU. Kdokoliv jiný musí být pro vstup do učeben vybaven identifikační kartou hosta, kterou si může proti podpisu vyzvednout u správce sítě PřF.
  2. Přístup do počítačových učeben P1 a P2 je časově neomezený, vyjma doby 02:00 – 04:00. V době 02:00 – 04:00 jsou uzavřeny únikové východy z poschodí s učebnami, tudíž v této době nikdo nesmí v učebnách být. Vrátný není povinen upozorňovat osoby v učebnách na tuto skutečnost.
  3. Přístup do počítačové učebny P3 (děkanát PřF) je v pracovní dny 8:00 – 16:30.
 4. Pravidla pro práci v počítačových učebnách.
  1. Přednost pro práci v učebnách mají rozvrhované kurzy a akce oznámené správcem sítě vyvěšením na dveřích příslušné učebny.
  2. Při práci v učebnách je nutno se řídit pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP).
  3. Každá osoba nacházející se v počítačových učebnách PřF je povinna neprodleně hlásit poškození majetku PřF JU. Škody je nutno ohlásit přednášejícímu, správci počítačové sítě (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost 204 2. poschodí nad knihovnou, linka 2264), jeho zástupci (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost 303 A 3. poschodí děkanátu PřF, linka 2357), nebo v případě škody v P4 Ing. Vohnoutovi (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., linka 5562). V době nepřítomnosti těchto osob je nutno škody ohlásit na vrátnici AV ČR.
  4. Prostor počítačových učeben je monitorován bezpečnostními kamerami.
  5. Odchází-li osoba z počítačové učebny jako poslední, musí vypnout všechny počítače, zavřít okna, zhasnout světla a uzavřít místnost.
  6. V počítačových učebnách je zakázáno jíst a kouřit (viz Opatření rektora JU, R 84 z 25.04.2007). Pití je dovoleno pouze z plastových uzavíratelných lahví. Vstup do učebny není dovolen osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek (viz Opatření rektora JU R 94 z 6.11.2007).
  7. V učebnách je zakázáno manipulovat s technikou či měnit hardwarovou konfiguraci PC. To se týká i připojování vlastních technických prostředků.
   Povoleno je pouze:
   • připojení notebooků do sítě 230 V a do bezdrátové počítačové sítě JU (viz: http://eduroam.jcu.cz/ nebo http://simek.jcu.cz/wifi/), používání datových kabelů není dovoleno.
   • připojení externích přenosných datových médií, jako jsou USB flash disky, externí pevné disky na rozhraní USB, FireWire apod.
  8. Studentům není dovoleno používat audiovizuální techniku instalovanou v učebnách.

 

Toto Opatření vstupuje v platnost 1. června 2009.
Tímto dnem také pozbývá účinnost „Opatření proděkana BF JU o užívání počítačů, počítačové sítě a software na JU“ ze dne 26.1.2005.

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0