D30 - Pravidla pro výpočetní techniky na PřF JU

Opatření děkana ze dne 29.9.2008

 1. Tento dokument
  • vychází z Opatření rektora O užívání počítačů, počítačové sítě a software na  Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích z roku 2007.
  • nahrazuje Opatření děkana BF JU č. D 10 ze dne 6. ledna 2006 Pravidla pro užívání počítačů, počítačové sítě a software na BF JU.
  • se týká provozu prostředků výpočetní techniky v majetku PřF. 
   • o   počítače a ostatní prostředky výpočetní techniky (například notebooky, síťové tiskárny, ...), které nejsou v majetku PřF, mohou být připojeny do počítačové sítě PřF pouze se souhlasem vedoucího IT PřF. Za tyto prostředky nese zodpovědnost jejich majitel.
 2. Vymezení pojmů.
  1. Osobním počítačem  na PřF se rozumí počítač používaný jedním uživatelem, který je v majetku PřF.
  2. Serverem se rozumí počítač v majetku fakulty, který není určen pouze pro práci jednoho uživatele
 3. Zodpovědností za počítač definovaný v bodě 2 se rozumí zodpovědnost za
  1. hardware a software, který musí umožňovat bezpečný provoz počítače. Software na počítači nainstalovaný je aktuální.
  2. legalitu software a dodržení pravidel nákupu software podle pravidel platných pro JU
 4. Zodpovědnost za počítač má
  1. v případě osobního počítače (bod 2 a.) osoba, která má počítač uvedený v majetku.
   • zodpovědnost lze převést na oddělení IT vyplněním formuláře uvedeného níže, který podepíše pracovník IT a který bude uložen v oddělení IT. (Dříve podepsané "pasporty počítače" nahrazují tento formulář.)
   • zodpovědnost lze převést na jiného zaměstnance PřF vyplněním formuláře  uvedeného níže.
   • zodpovědnost nelze převést na osobu, která není v pracovním vztahu s  PřF.
  2. v případě počítače uvedeného v  bodě 2 b. správce IT.
   • zodpovědnost lze převést na zaměstnance PřF vyplněním a podepsáním níže uvedeného formuláře, který bude umístěn v oddělení IT.
   • zodpovědnost nelze převést na studenta PřF
   • zodpovědnost nelze převést osobu, která není v pracovním vztahu s PřF
 5. Za počítače fakultní administrativy, v počítačových učebnách a posluchárnách vždy zodpovídá vedoucí IT nebo pracovník IT pověřený vedoucím IT.
 6. Vedoucí IT pravidelně kontroluje bezpečnostními audity dodržování bezpečnostních pravidel. Vyhodnocuje hlášení o aktivitách, které jsou v rozporu se zákony ČR (autorský zákon) nebo které jsou v rozporu s zabezpečením sítě JU.
  • zjištěné závady při bezpečnostních auditech jsou ihned odstraňovány osobami zodpovědnými za počítač. Není-li tomu tak, je zodpovědnost počítače převedena na IT oddělení.
  • při porušení zásad uvedených v Opatření rektora z roku 2007 uvedeného výše je zodpovědnost za počítače převedena na IT oddělení.
 7. Nákupy osobních počítačů (bod 2a.) se provádějí přes pracovníky IT k tomu pověřené podle smluv uzavřených v rámci JU.
  • pokud počítače (z bodu 2 a.) podléhající nákupu u smluvních dodavatelů  nesplňují požadavky uživatele, musí uživatel písemně zdůvodnit, proč nemůže        použít služeb smluvního dodavatele. Tuto žádost svým podpisem potvrdí       vedoucí IT a umožní tak nákup.
 8. Objednávky počítačů z bodu 2 b. potvrzuje svým podpisem vedoucí IT.
 9. Sankce za nedodržení pravidel popsaných výše řeší vedoucí IT (popsáno v tomto dokumentu), děkan PřF, jsou popsány v Opatření rektora JU z roku 2007 a řídí se platnými zákony ČR.

Toto Opatření nabývá účinnosti dnem 29.9.2008.
V Českých Budějovicích dne 29.9. 2008

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
děkan PřF JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0