Opatření děkana D 117
upravující systém vratek z projektů
ze dne 9. února 2023

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ PŘF JU 

Systém vratek z projektů má za cíl vytvořit rovné a transparentní podmínky pro řešitele projektů, motivovat je k podávání dalších projektů (v rámci všech dotačních výzev) a umožnit jim částečnou finanční svobodu. Z vrácených financí si mohou jednotliví řešitelé uhradit věci, které by jinak nebyly uznatelnými náklady v rámci jejich projektů (např. účast na pro ně zajímavé konferenci, cestovné na zahraniční VŠ, DPP nebo stipendia pro PhD studenta nebo např. nákup tiskárny pro katedru,..).

Overheady slouží k pokrytí administrativních a provozních nákladů fakulty během řešení projektu a  současně k vytváření fondu pro rozvoj fakulty a obnovu přístrojového vybavení. Část z těchto prostředků se vrací řešitelům ve formě vratek.

CÍLE: 

 • finanční motivace řešitelů kpodávání projektů (prostřednictvím systému vratek části režií)
 • rovnocenné podmínky pro řešitele při podávání projektů
 • motivace kpodávání většího množství žádostí do mezinárodních výzev 

SOUČASNÝ STAV: 

V současné době se vrací část financí řešitelům u GAČRů, TAČRů a MŠMT Inter Excellence, a to ve výši 50 % z celkové výše režií. Navíc je nepsané pravidlo, že u některých Interregů se může vracet 10 % z celkové výše režií.

NÁVRH ŘEŠENÍ: 

Na základě jednání děkanky, proděkana pro rozvoj a zahraničí, proděkana pro vědu, tajemnice a vedoucí projektového oddělení dne 1.12.2021 vznikl návrh na způsob vracení části režií:

 1. Projekty, které jsou podpořeny vratkou: Výzkumné projekty – aplikovaný i základní výzkum (např. GAČR, TAČR, atd.)
 2. Velké projekty typu OP VVV, ERC, EMBO, RAGO, atd. budou řešeny individuálně (rozhoduje vedení PřF)
 3. Projekty, které nejsou podpořeny vratkou: Mobilitní projekty, projekty přeshraniční spolupráce (Interreg, atd.)

Pro stanovení konkrétní výše vratky projektu se bude postupovat následujícím způsobem: 

Pravidlo výpočtu výše vratky:

Vratky do projektů budou vždy na základě (skutečně aktivované režie do projektů – skutečně kofinancované náklady projektu) * 50%

Výše vratky se může měnit v závislosti na výši rozpočtu fakulty v daném roce.

Výjimky/Možnosti při schvalování projektů senátem, které mají povinné KOFINANCOVÁNÍ:

 1. Kofinancování projektu je vyřešeno přes fakultní kmenové úvazky
 2. Kofinancování projektu je řešeno přes fakultní kmenové úvazky, ale nedostačuje – kofinancování doplatí katedra
 3. Kofinancování projektu je řešeno přes fakultní kmenové úvazky, ale nedostačuje – kofinancování není schopna doplatit katedra. Je nutné hledat jiné způsoby:
  - Doložit, že kmenové úvazky nemohou být na projektu vyšší, protože již jsou rozloženy do jiných projektů (tedy dochází k šetření někde jinde?)
  - Doplnit o vysvětlení paní děkanky, vedoucího katedry, že projekt je natolik významný, že doplatí fakulta, tedy přijde o část režií z projektu

 

V Českých Budějovicích 9. února 2023

prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
děkanka PřF JU

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0