Opatření děkana č. D111

k odměnám externích vyučujících na PřF JU

ve znění ze dne 29. listopadu 2023

Toto Opatření je vydáváno za účelem stanovení pravidel pro uzavírání pracovně právních vztahů s externími vyučujícími na PřF.

  1. Externím vyučujícím je myšlen ten vyučující předmětů na PřF, jenž nemá na PřF pracovní poměr na akademické pozici založený pracovní smlouvou.

  1. Z fakultních prostředků jsou hrazeny Dohody o provedení práce (DPP) těch externích vyučujících na PřF, na jimiž vyučovaný předmět je přihlášeno minimálně 7 studentů.

  1. Výše hodinové mzdy pro DPP hrazené externím vyučujícím z fakultních prostředků činí:

 

 

Kč/hod

1.      skupina - Mgr., Ing., RNDr.

250

2.      skupina - CSc., Ph.D., Dr.

300

3.      skupina  - doc., prof., DrSc., MUDr., MVDr.

350

 

  1. Výše hodinové mzdy pro DPP hrazené externím vyučujícím z prostředků jednotlivých pracovišť PřF je stanovena daným pracovištěm s přihlédnutím k výši hodinové mzdy v případě úhrady z fakultních prostředků.

  1. Děkan může udělit výjimku na změnu výše hodinové mzdy s přihlédnutím k odbornosti externisty na základě žádosti vedoucího katedry. Udělená výjimka je platná po celou dobu působní externisty na PřF.

 

Toto Opatření nabývá účinnosti dnem vydání. Výše hodinové sazby dle odst. 3 bude poprvé uplatněna v letním semestru akademického roku 2023/2024.

Tento dokument nahrazuje znění ze 24. března 2022.

 

V Českých Budějovicích

 

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
děkan Přírodovědecké fakulty JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2022 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0