Zveme všechny zájemce o studium na Přírodovědecké fakultě na Den otevřených dveří 2023, který proběhne v pátek 20. ledna.

Program potrvá od 9 do 15 hodin.

Den otevřených dveří můžete sledovat také online na našem Youtube kanále. Přineseme Vám živé vstupy z jednotlivých kateder a laboratoří.

Během celého dne budou k dispozici zástupci jednotlivých kateder ve vestibulu budovy C.
Praktické ukázky výuky budou probíhat po celý den na pracovištích kateder a laboratoří v budovách A, B a C.

V 9:00 a 13:00h bude v posluchárně C2 (budova C) probíhat přednáška k obecným informacím o studiu na PřF JU, požadavcích na přijetí, procesu přijímacích zkoušek atd. Přednášku povede studijní proděkan pan RNDr. Tomáš Hauer, Ph. D. 

Program budova A

 • Oddělení jazyků (3. patro)- Scientists speak English! Angličtina je jazykem vědy, a je tedy nedílnou součástí studia na naší fakultě. Přijďte se podívat na oddělení jazyků - dozvíte se, jak se u nás učí angličtina a další jazyky. Vyzkoušíte si některé aktivity z hodin a zjistíte, co to vlastně znamená akademický jazyk.

Program budova B

 • Katedra biologie ekosystémů (učebna B1)- Interaktivní ukázky ze studia ekologie půdy a vody. Můžete vyslechnout krátkou (desetiminutovou) přednášku o naší práci, zjistit, jakým způsobem se dají voda a půda studovat a třeba se i seznámit s některými jejich obyvateli.
 • Katedra botaniky (učebna B2)- Návštěvníci zde mohou ochutnat netradiční exotické ovoce a podívat se na mikroskopický svět řas jak pod mikroskopem, tak na 3D modelech. Pro hravé máme připravenou stolní hru Pexetrio s obrázky šumavské květeny. Na stanovišti běží slide show fotek z exkurzí a vybraných fotek z květeny Šumavy.
 • Katedra molekulární biologie a genetiky (laboratoř B178) - Představení výzkumu realizovaného na katedře a prezentace zobrazovacích metod používaných v moderním biologickém výzkumu. Připraveny jsou ukázky fluorescenční mikroskopie v širokém zorném poli, konfokální mikroskopie a rentgenové mikrotomografie. 
 • Katedra zoologie (učebna B3) - Za záhadami  říše zvířat. Jak ptáci rozpoznají potravu či predátora? Jak dokáží rypoši přežít v podzemí? Proč se šíří invazní druh berušek? Proč je v tropech tolik druhů hmyzu a jak to souvisí s rostlinami, které se tam vyskytují? I na takové otázky hledají odpovědi studenti a zaměstnanci naší katedry. Přijďte se podívat, kde a s jakými druhy  pracujeme.
 • Katedra experimentální biologie rostlin (laboratoře ve 3. patře) - Přijďte se na rostliny podívat jinak – pod mikroskopem, v UV světle, na jejich fotosyntézu, co s nimi dělají hormony a patogeny...

Program budova C

9:00 a 13:00 (učebna C2) Obecné informace o studiu

 • Katedra medicínské biologie (2. patro laboratoř 02064)- Návštěvníci se mohou seznámit s tkáňovými kulturami používanými v biomedicínském výzkumu, či si zblízka prohlédnout různá vývojová stádia klíšťat. Zájemcům bude také přiblížena činnost studentů v laboratořích katedry v rámci třech výzkumných skupin.
 • Katedra informatiky (studentský klub - vestibul budovy C) - Návštěvníci se seznámí s možnostmi studia na katedře informatiky a bude jim představeno některé z vybavení, které mohou při svém studiu využívat. Jedná se zejména o farmu 3D tiskáren, Drony, robota Nao, robotický podvozek Husky A200™ UGV.
 • Katedra fyziky (2. patro) - Zájemci si budou moci prohlédnout laboratoř plazmatu, laboratoř optické spektroskopie a dozvědět se informace o počítačové fyzice.
 • Katedra chemie (laboratoře v 1. patře)
  • Aktuální biochemické metody (01006) - Zájemci si budou moci vyzkoušet tzv. stain-free detekci proteinů (barvení proteinů bez barvení), vyvolávání signálu pomocí protilátek na blotu (imunoblot), fluorescenční detekci DNA v gelu. Jako ukázka na počítači si budou moci prohlédnout chromatogram a elektroforegram z Lab-on-a-Chip analýzy a triple-fluorescenční značení pro Differential GelElectrophoresis.
  • Laboratoř analytické chemie (01047) - V laboratoři analytické chemie návštěvníkům ukážeme, jak je možné stanovit obsah různých organických látek ve vzorcích krve, půdy, trusu, rostlin, vody či hlíny. Představíme spolu s našimi studenty zajímavé aplikace analytické chemie například v ochraně životního prostředí či toxikologii. Zájemci o učitelské obory se mohou dozvědět o možnostech propojení odborné vědecké práce s výukou žáků středních škol.
  • Laboratoř proteomiky (01 043) - V naší laboratoři vám ukážeme, jak identifikovat neznámé proteiny s využitím střílení laserem do připraveného vzorku. Při práci s proteiny se dnes neobejdeme bez hmotnostních spektrometrů, přístrojů schopných zjistit velmi přesně hmotnost atomů a molekul. Pomocí těchto přístrojů jsme schopni odhalit tisíce proteinů v jednom vzorku získaného z bakterií, hub, rostlin či zvířat. Hmotnostní spektrometrii lze také použít při zkoumání struktury proteinů.
  • Laboratoř strukturní chemie (01024) - V Laboratoři strukturní chemie nahlédnete do „tajů“ chemie a seznámíte se s možností studia makromolekul a biologických dějů na atomární úrovni. Tyto jsou studovány především pomocí rentgenové krystalografie s využitím biochemických, biofyzikálních a molekulárně-biologických technik a to proto, abychom popsali jejich funkce, objasnili detailní mechanismus působení nebo se podíleli na vývoji nových terapeutik.
  • Studium učitelství chemie pro SŠ - Učitelství chemie lze na fakultě studovat společně s dalšími obory jako např. matematika, informatika, biologie, geologie nebo fyzika. Bakalářské a magisterské práce mohou být odborné nebo pedagogické. V Laboratoři strukturní chemie (místnost 01 024) se zájemci o studium učitelství seznámí se sadami výukových materiálů pro zpestření výuky chemie. O možnostech propojení odborné vědecké práce s výukou žáků středních škol je možné se dozvědět rovněž v Laboratoři analytické chemie (01 047).
 • Centrum polární ekologie (učebna C3) - Dotkni se Arktidy a poznej proč ji studovat - představení aktuálních arktických témat a ukázky metod studia různých organismů 
 • Katedra parazitologie - (učebna C5) - Paraziti, malí i velcí. Ve zkumavkách i na sklíčkách pod mikroskopem budou k vidění nafixované vzorky různých parazitických organismů, od makroskopických helmintů (červů) po mikroskopické prvoky.
 • Učitelství pro SŠ (učebna C1) Přijďte se podívat a popovídat si o možnostech učitelských oborů a jejich kombinací, které nabízíme. V současné době je vysoká poptávka po kvalifikovaných učitelích především přírodovědných a technických předmětů. Přírodovědecká fakulta má bohaté odborné zázemí a propojení se SŠ učiteli, kteří vyučují didaktické předměty (to je naše specialita).  

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0