Archeozoologie středověkého hradu

Na přelomu roku publikovala Lenka Kovačiková z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie PřF JČU spolu s Pavlem Drnovským z Katedry archeologie Univerzity Hradec Králové studii v časopise Archeologia Historica. Soubor zvířecích kostí z bývalého hradu Mokřice (okr. Jičín) ze 14. až 1. poloviny 15. století umožnil nahlédnout do pestrého jídelníčku tehdejších obyvatel a přinesl i některé podrobnosti o jejich potravním chování. S odstupem několika staletí se dozvídáme o chovu hospodářských zvířat, zásobování hradu potravinami živočišného původu, lovu zvěře včetně drobného ptactva - čižbě nebo chovu ryb v nedaleké, dnes již zaniklé soustavě rybníků. Pozoruhodným nálezem zde byla identifikace dlaska tlustozobého.

KOVAČIKOVÁ, Lenka a DRNOVSKÝ, Pavel. Vyhodnocení zvířecích kostí z hradu Mokřice (Čechy): ohlédnutí za pestrostí jídelníčku obyvatel středověkého hradu a možnostmi produkce potravin živočišného původu. Online. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 81-111. ISSN 0231-5823 (print). Dostupné z: https://hdl.handle.net/11222.digilib/digilib.78532. [cit. 2024-02-01].

Kontakt: Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D. (kovacl01 at prf.jcu.cz)

Obr. 1. Současný pohled na část dřívějšího hradu Mokřice. Foto Pavel Drnovský.

Obr. 2. Dolní čelist dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes), který byl podle písemných pramenů z 15. století pokládán za chutnou potravinu. Foto Lenka Kovačiková.

Obr. 3. Dlask tlustozobý v rukách ornitologů. Foto Ladislava Krausová.

 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České BudějoviceTel. 387 776 201 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1

0