Z hydrobiologického praktika v Novohradských horách

V úterý 31. května jsme zavítali na základnu Dálava u Benešova nad Černou, kde jsme studenty kurzu Terénní praxe II seznámili se základními limnologickými a ichtyologickými technikami. V říčce Černé jsme lovili ryby elektrickým agregátem a v rybníce U Kovárny do zátahové sítě. Dále jsme měřili základní parametry vody sondami, odebrali bentické bezobratlé metodou kick sampling a vyzkoušeli si lov vrhací sítí. Nechyběla ani demonstrace pitvy ryby, kde se studenti seznámili s anatomií a morfologií kapra obecného a sumečka afrického. Následně si studenti pitvu sami vyzkoušeli.

V Černé jsme zjistili druhy typické pro čisté vody pstruhového pásma jako jsou mihule potoční, pstruh obecný, střevle potoční a vranka obecná i druhy, které sem splaveny během výlovů výše položených rybníků, konkrétně plotice obecné a invazní střevličky východní. Kromě ryb, jsme objevovali bezobratlé vodní organismy charakteristické pro tekoucí vody. V rybníce jsme chytli vysazené kapry obecné, u dna žijící hrouzky obecné a velmi potešivé bylo ulovení kriticky ohrožené slunky obecné.

Studenti byli seznámeni se základními charakteristikami obou lokalit. Získaná diverzita ryb, mihule a vodních bezobratlých umožnila názornou ukázku determinačních znaků a objasnit vliv prostředí na strukturu společenstva.

 

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0