Department of Parasitology

Department seminars

Schedule of the Seminars

All Seminars of the Department start at 13:15 (to 14:45), in the lecture room C1 (!) in the building C PřF JU.

Program for 2024 (summer semester):
- the degree of study and supervisor of the presenting students can be found in the tab Contact - Students.

Date

Speaker

Title

29.2.

MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Neviditelní spolubydlící: nové poznatky o střevních prvocích v lidském zdraví.
[special guest of our seminar; in Czech]

7.3.

Kristýna Janovcová

 

 

Šárka Kreslová

 

 

 

Karolína Koláčná

Molekulární charakterizace druhů rodu Plagiorchis z prvních mezihostitelských plžů. [BSc. student; in Czech]

 

Denní rytmy ve vyplouvání cerkárií vybraných druhů motolic z prvních mezihostitelských plžů. [BSc. student; in Czech, slides in English]

 

Biodiversity and life cycles of Microsporidia from the aquatic environment. [MSc. student; in Czech, slides in English]

14.3.

Kateřina Sedláčková

 

 

Marie Křesťanová

 

Tereza Žirovnická

Molekulární a morfologická charakteristika motolic čeledi Derogenidae z akvarijních ryb plžů. [BSc. student; in Czech]

 

Motilita sporozoitů kryptosporidií. [BSc. student; in Czech]

 

...

21.3.

Kristýna Janovcová

 

Eliška Falářová

 

 

Jakub Žahourek

...

 

Vliv různých metod izolace na přítomnost korony u extracelulárních vezikul. [BSc. student; in Czech]

 

...

28.3.

Jakub Kolář

 

 

Lenka Kotěborská

 

Zuzana Císařová

 

 

 

Zuzana Zadinová

Charakterizace hybridní zóny vši Polyplax serrata. [BSc. student; in Czech]

 

...

 

Příprava rekombinantního proteinu kalcium-dependentní proteinkinázy 5 prvoka Babesia divergens. [BSc. student; in Czech]

 

...

4.4.

Varvara Fedorchenko

 

Martina Zychová

 

Tereza Křečková

...

 

...

 

The effect of Bumped Kinase Inhibitors on Babesia calcium-dependent kinases. [MSc. student; in Czech, slides in English]

11.4.

Insan Habib

Triatominae viromes and microbiomes. [Ph.D. student; in English]

18.4.

Veronika Rybaříková

 

 

 

Tamás Dobai

 

 

Masoud Nazarizadeh

Hodnocení intenzity kolonizace Blastocystis v hostitelském střevě s- a bez- zánětu pomocí qPCR a dPCR. [BSc. student; in Czech]

 

The hemoglobinolytic potential of Sphaerospora molnari Cathepsin L2. [Ph.D. student; in English]

 

Host-associated genetic differentiation in the face of ongoing gene flow: ecological speciation in a pathogenic parasite of freshwater fish. [Ph.D. student; in English]

25.4.

Kateřina Hniličková

 

 

 

Caroline Jepkorir Kibet

 

 

Petra Kundid

Produkce rekombinantního proteinu CSL ze signální dráhy Notch u druhu Sphaerospora molnari (Cnidaria: Myxozoa). [MSc. student; in Czech, slides in English]

 

Metabarcoding of Avian Schistosomes in Europe. [Ph.D. student; in English]

 

Invasive zebra mussel Dreyssena polymorpha as an efficient diluent of Diplostomum cercariae. [Ph.D. student; in English]

 

Requirements

The students (of any specialization of the BSc., MSc., or Ph.D. study program) who plan to defend their final theses at our department are obliged to present at our Seminar of the Department.
Examples:
- a student of Parasitology planning to defend his/her thesis at the Department of Parasitology → enrolls in a seminar of our department.
- a student of another specialization planning to defend his/her thesis at the Department of Parasitology → enrolls in a seminar of our department.
- a student of another specialization who only works on his/her thesis at our department (e.g. in our lab, or under the supervisor of our department), but will defend it at another department → does not enroll in the seminar of our department, but enrolls in the seminar of the department where he/she will defend.

Students are obliged to present at the Seminar of the Department:

Bachelor students: at least twice a study, in Czech

Master students: at least annually, in Czech with slides in English

Ph.D. students: at least annually, in English

The obligation to report at the Seminar of the Department is based on the Dean's Measure No. D48 (Bachelor and Master students), which was last updated on March 15, 2021, and on the Dean´s Measure No. D62 (Ph.D. students).

At the seminar the students present the topic of their theses. In the course of the first year of the study, it is assumed that the students do not have enough results yet, thus it is expected that they will present the so far known information about the topic (introduction), and the methodology and objectives of their work. Students should contact and ask Jana Kvičerová (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) for the date of the presentation. Students who plan to defend their theses in the given semester should present well in advance before submitting the final thesis in order to be able to incorporate critical comments.

The course KPA/181 (guarantor J. Kvičerová) runs together with the course KPA/805 (guarantor E. Nováková).

! Important notice for Ph.D. students: enroll in the course KPA/805 ONLY IN THE SEMESTERS IN WHICH YOU ARE GOING TO PRESENT !

THE CREDIT to the STAG for the course KPA/181 is given to bachelor and master students by Jana Kvičerová, and for the course KPA/805 to Ph.D. students by Eva Nováková.
THE CREDIT to the STAG for the course KPA/181 is given for attendance. One absence is allowed.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2024 University of South Bohemia
Cookies

1

0