Náš doktorand Samuel Dijoux získal ocenění

Náš doktorand Samuel Dijoux zvítězil ve 4. Mezinárodní studentské soutěži SIL o nejlepší publikaci (https://limnology.org/.../sil-student-competition-winners/) se svým článkem o vícekanálových potravních sítích publikovaným v roce 2021 v Ecology Letters. Panel editorů prestižních limnologických časopisů jej ocenil jako nejlepší mezi publikacemi zaslanými ze všech koutů světa.
Samuel obdržel cenu od Mezinárodní společnosti pro limnologii během 100. Kongresu společnosti SIL2022 (https://www.sil2022.org/) v Berlíně a přednesl 30-minutovou plenární přednášku během závěrečné sekce kongresu 10. srpna 2022.
Získal také dělené 3. místo v rámci studentské soutěže Ceny Vojtěcha Jarošíka pro rok 2021 (http://web.natur.cuni.cz/ecology/cenavj/cena-vj-2021/). Tato soutěž organizovaná Českou společností pro ekologii (https://www.cspe.cz/) a Přírodovědeckou fakultou Karlovy Univerzity v Praze zahrnuje práce ze všech oborů ekologie. Samuel byl spolu s dalšími oceněnými pozván, aby prezentoval svůj výzkum na nadcházející konferenci České společnosti pro ekologii v Brně ve dnech 7.-9. září 2022 (https://www.cspe.cz/konference/ekologie-2022/).

Oceněný článek:

Dijoux S. & Boukal D. S. (2021) Community structure and collapses in multi-channel food webs: role of consumer body sizes and mesohabitat productivities. Ecology Letters 24, 1607-1618.

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel. 387 776 201 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

1

0